"to back off" in het Nederlands

EN

"to back off" - vertaling Nederlands

EN

to back off {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to back off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLight comes through, it bounces back off the layers; it's called thin-film interference.
Het licht schijnt erop en weerkaatst op de lagen. ~~~ Dat heet dunnelaaginterferentie.
EnglishThen I went back and paid off all my debts in full with D. B. 's money.
Toen ging ik terug en betaalde al mijn ziektekosten van D. B. 's geld.
EnglishMy real mum and dad dumped me and fucked off back to Nigeria.
Mijn echte mam en pap dumpten me en knepen er tussenuit naar Nigeria.
EnglishI love this little bit of water that comes off the back of his tail.
Mooi, dat beetje water dat van zijn staart afdruipt.
EnglishSo the way they work is, you know, you just put your finger in the thing, pull them back, and off you go.
Ze werken als volgt. ~~~ Je doet je vinger in het dingetje, trekt hem naar achteren en daar gaat ie.
EnglishSo liberalisation has taken a lot of parasites off our back in many areas and enabled many people to enjoy higher standards of living.
De liberalisering heeft ons dus van een heleboel parasieten verlost en de levensstandaard van een heleboel mensen verhoogd.
EnglishHe takes a step back -- so he's keeping off the other males by splitting his body -- and comes up on the other side ...
Hij doet een stap terug, waarmee hij de andere mannetjes uit de buurt houdt door zijn lichaam te delen en komt op aan de kant... ~~~ Bingo.
EnglishWhy, therefore, should the new directive encourage numerous Member States to back off when it comes to the severity of their environmental legislation?
Deze nieuwe richtlijn mag echter niet tot gevolg hebben dat een groot aantal lidstaten gedwongen wordt hun milieuwetgeving te verslappen.
EnglishHe had been followed by people he believed to be paramilitaries and had received a message on his answer-phone: 'back off or die!
Hij werd in de gaten gehouden door wat naar zijn vermoeden paramilitairen waren, en op zijn antwoordapparaat werd een dreigement ingesproken: " Trek je terug of je bent er geweest! "
EnglishFinally, I also believe it was a serious mistake to back off from a decision to nominate a European Union peace-keeping force for Afghanistan under a UN mandate.
Tot slot denk ik ook dat het een ernstige fout is geweest terug te deinzen voor een beslissing een vredesmacht van de Europese Unie voor Afghanistan onder een VN-mandaat voor te stellen.
EnglishThere is common cause amongst the Member States, the Commission, Council and Parliament and then, on any issue, a year or two years down the road we find that the Member States start to back off.
De lidstaten, de Commissie, Raad en Parlement hebben de handen ineengeslagen, en dan, na een jaar of twee, om welk onderwerp het ook gaat, zien we de lid-staten terugkrabbelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to back off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord