"back of the hand" in het Nederlands

EN

"back of the hand" - vertaling Nederlands

EN

back of the hand {zelfstandig naamwoord}

volume_up
back of the hand
volume_up
rug van de hand {de}

Voorbeeldzinnen voor "back of the hand" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was prying my fingers apart and moving to the back of my hand.
Hij wrikte mijn vingers open en klom naar de rug van mijn hand.
EnglishI know this run so well, by the back of my hand.
Englishto know like the back of one's hand
EnglishAnd I'm going to paint solar systems on the backs of her hands so she has to learn the entire universe before she can say, "Oh, I know that like the back of my hand."
En ik schilder zonnestelsels in haar broekzakken zodat ze het hele universum moet leren voordat ze kan zeggen: "Oh, dat ken ik als mijn broekzak".