"back issues" in het Nederlands

EN

"back issues" - vertaling Nederlands

EN

back issues {meervoud}

volume_up
back issues
volume_up
vroeger verschenen nummers {mv} (van een tijdschrift vb.)

Voorbeeldzinnen voor "back issues" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope that early next year we can come back to the broader issues of enterprise policy.
Ik hoop dat wij begin volgend jaar meer in het algemeen op het ondernemingsbeleid kunnen terugkomen.
EnglishWe will be able to come back to these issues soon.
Binnenkort zullen we de gelegenheid hebben op dit onderwerp terug te komen.
EnglishThe Portuguese Presidency attempted to bring some basic realism back to certain fundamental issues.
Het Portugees voorzitterschap heeft volgens ons getracht een aantal fundamentele zaken tot realistische proporties te herleiden.
EnglishBut let us get back to the essential issues.
EnglishWithout that, Europe will not function and we will be coming back to these issues over and over again.
Zonder een gemeenschappelijk beleid zal Europa niet functioneren en zullen wij steeds opnieuw met deze kwesties te maken krijgen.
EnglishWe will also come back on these issues.
EnglishThis is why I think it is good that the Commission and Parliament keep putting these issues back on the agenda.
Daarom, mevrouw de Voorzitter, is het goed dat de Commissie en ons Parlement deze onderwerpen keer op keer op de politieke agenda zetten.
EnglishI believe the problem must be approached with due caution but also putting the issues back into proportion.
Ik geloof dat met de hele kwestie behoedzaam moet worden omgesprongen, maar ook moet een en ander tot de juiste proporties teruggebracht worden.
EnglishI hope that there will be an opportunity to come back to these issues in the Commission's 2001 Competitiveness Report, which will be presented in a few weeks ' time.
Ik hoop dat het mogelijk is om op deze kwesties terug te komen in het mededingingsverslag van de Commissie over het jaar 2001, dat over enkele weken wordt gepresenteerd.
EnglishIn relation to the remainder of his question, each presidency would probably look back at particular issues it was particularly successful in advancing.
Inzake de rest van zijn vraag zou ik willen opmerken dat ieder voorzitterschap waarschijnlijk het liefste terugkijkt op kwesties op welk gebied het de meeste vorderingen heeft gemaakt.
EnglishWe will also come back on other issues, as you know, which are in the pipeline to link them to joint implementation and the other flexible mechanisms as well.
Zoals u weet zullen we ook op andere vraagstukken terugkomen die in de pijplijn zitten, om ze te combineren met de gezamenlijke uitvoering evenals met de andere flexibele mechanismen.
EnglishIt is quite wrong to call this subterfuge 'taking issues back to national level ', as the committee does, or to move the issue up to a wholly interstate level.
Het is volstrekt verkeerd om dit, zoals de parlementaire commissie doet, een voorwendsel te noemen om te " hernationaliseren " of om de kwestie op een volledig internationaal niveau af te handelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "back issues" in Nederlands

back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord