"back door" in het Nederlands

EN

"back door" - vertaling Nederlands

EN

back door {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It implements the principles of a rejected constitution through the back door.
De beginselen van een verworpen grondwet worden via de achterdeur alsnog doorgevoerd.
We do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
We do not want to introduce a command economy in Europe by the back door.
Wij willen niet dat via de achterdeur weer een geleide economie Europa binnensluipt.

Voorbeeldzinnen voor "back door" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishSo we do not need a European PNR system: we will get it by the back door.
We hebben dus geen Europees PNR-systeem nodig: we krijgen het via de achterdeur.
EnglishIt implements the principles of a rejected constitution through the back door.
De beginselen van een verworpen grondwet worden via de achterdeur alsnog doorgevoerd.
EnglishWe do not want to introduce a command economy in Europe by the back door.
Wij willen niet dat via de achterdeur weer een geleide economie Europa binnensluipt.
EnglishI do not like dealing with so serious an issue through the back door.
Ik houd er niet van om zo'n belangrijke kwestie aan de achterdeur af te handelen.
EnglishWe must not therefore open the way to further drug trading by the back door.
Dan moeten we niet de weg vrijmaken voor andere vormen van drugshandel via de achterdeur.
EnglishEuropean citizenship is purely and simply integration through the back door.
Het burgerschap van de Unie is gewoon integratie via het achterpoortje.
EnglishIf the Annan plan is adopted, it will be partitioned through the back door.
Als het plan-Annan er door komt, krijgen wij een verkapte tweedeling.
EnglishThat is why definitions must not be imposed through the back door.
Daarom mogen definities niet via een achterdeurtje worden voorgeschreven.
EnglishNor is there, however, any justification for increasing premiums through the back door.
Wij mogen echter ook geen bedekte premieverhoging doorvoeren.
EnglishWhat must not be allowed to happen is standards being imposed by the Commission through the back door.
Het mag niet gebeuren dat de Commissie via een achterdeurtje normen oplegt.
EnglishFor these reasons too, Italy is not joining the euro through the back door but through the front door.
Mede daarom betreedt Italië de eurozone door de voordeur en niet door de dienstingang.
EnglishThis is the only way in which we will be able to prevent market foreclosure through the back door.
Alleen dan verhinderen we afscherming van markten via de achterdeur.
EnglishWe must not allow hidden dangers to consumers to creep in unseen through the back door.
We moeten verborgen gevaren voor de consument voorkomen.
EnglishNor is OLAF a way of setting up an EU police force by the back door.
Het OLAF is ook geen achterdeurtje voor een EU-politiemacht.
EnglishWhat I find outrageous is for the Commission to propose privatisation through the back door.
Wat ik schandalig vind is, dat de Commissie privatisering langs de achterdeur poogt te bewerkstelligen.
EnglishIt should not be slipped in by the back door, as some people appear to be trying to do.
Een en ander mag niet via een achterdeurtje worden geregeld, zoals sommigen naar het schijnt proberen te doen.
EnglishAlso, the draft Bioethics Convention allows scope for disposable embryo research by the back door.
Ook is in het ontwerp-verdrag nog steeds een achterdeur naar het verbruikende embryo-onderzoek geopend.
EnglishWe Moderates do not accept that the EU should be given competence for forestry policy by the back door.
De Zweedse conservatieven aanvaarden niet dat de EU via deze sluikweg bevoegdheid krijgt over bosbeleid.
EnglishThe majority of genetically modified foods will be foisted on consumers through the back door.
Het grootste deel van de genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen zal de consument heimelijk worden aangesmeerd.

Synoniemen (Engels) voor "back door":

back door

Vergelijkbare vertalingen voor "back door" in Nederlands

door zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord