"bachelor" in het Nederlands

EN

"bachelor" - vertaling Nederlands

NL

"bachelor diploma" - vertaling Engels

volume_up
bachelor diploma {het}
EN
EN

bachelor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Has the reef's most eligible bachelor been snapped up?
Heeft de meest begeerde vrijgezel van het rif zijn hart verloren?
Wat heeft elke vrijgezel nodig?
But it's really more like this: let's say you're a 30 year-old guy -- or in your 30s -- and you're a bachelor and you're dating people.
Maar het is meer als volgt: laten we zeggen dat je een 30-plusser bent, vrijgezel en op liefdespad.
NL

bachelor diploma {het}

volume_up
1. onderwijs
bachelor diploma

Voorbeeldzinnen voor "bachelor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
EnglishAnd in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
In twee jaar haalde ik mijn eerste graad -- een bachelor's.
EnglishNo judge is going to take a child away from its mother and give it to two old bachelor uncles.
Geen rechter haalt een kind weg van zijn moeder... om het aan twee oude, alleenstaande ooms te geven.
EnglishHe said, "Listen, we’re really proud of you son, but what are you going to do with a bachelor’s degree?
Hij zei, "Hoor eens jongen, we zijn echt trots op je, maar wat moet je met een bachelor's graad?
EnglishHas the reef's most eligible bachelor been snapped up?
Heeft de meest begeerde vrijgezel van het rif zijn hart verloren?
EnglishI have a Bachelor of Science with an education degree.
Ik heb een diploma in de Wetenschappen, met lesbevoegdheid.
EnglishThey can't even attain the bachelor's degree.
EnglishBut it's really more like this: let's say you're a 30 year-old guy -- or in your 30s -- and you're a bachelor and you're dating people.
Maar het is meer als volgt: laten we zeggen dat je een 30-plusser bent, vrijgezel en op liefdespad.
EnglishThey have proposed that professional degrees and bachelor degrees be added to the list of qualifications in the Annex to the Directive.
Zij stellen voor dat beroepsdiploma's en bachelordiploma's in de bijlage van de richtlijn worden toegevoegd.
EnglishWhat does every bachelor pad need?
English(Bachelor of Arts)
EnglishThere's basically no pool of qualified teachers to pull from, and only eight percent of the people in the county have a bachelor's degree or higher.
Er is eigenlijk geen poule van gekwalificeerde leerkrachten. ~~~ En slechts acht procent van de mensen in de provincie hebben een bachelors diploma of hoger.

Synoniemen (Engels) voor "bachelor":

bachelor