"to bach" in het Nederlands

EN

"to bach" - vertaling Nederlands

NL

"Johann Sebastian Bach" - vertaling Engels

EN

to bach {werkwoord}

volume_up
NL

Johann Sebastian Bach {eigennaam}

volume_up
1. "componist", muziek
Johann Sebastian Bach
Als je aan een solo celloconcerto denkt, dan ben je geneigd om te denken aan de onbegeleide cellosuites van Johann Sebastian Bach.
Imagining a solo cello concert, one would most likely think of Johann Sebastian Bach unaccompanied cello suites.

Voorbeeldzinnen voor "to bach" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe penalty is...... you shall play our tune...... in the manner of Johann Sebastian Bach!
De straf is...... speel onze melodie op Johann Sebastian Bachs wijze!
EnglishThis is the room that Bach wrote some of his music for.
Dit is de zaal waarvoor Bach wat van zijn stukken schreef.
EnglishImagining a solo cello concert, one would most likely think of Johann Sebastian Bach unaccompanied cello suites.
Als je aan een solo celloconcerto denkt, dan ben je geneigd om te denken aan de onbegeleide cellosuites van Johann Sebastian Bach.
EnglishAnd we started talking about music, from Bach to Beethoven and Brahms, Bruckner, all the B's, from Bartók, all the way up to Esa-Pekka Salonen.
Bruckner, alle B's. ~~~ Van Bartók tot aan Esa-Pekka Salonen.
EnglishMr President, it is almost exactly four months since we first discussed Iraq, as Lord Bach has said.
- Mijnheer de Voorzitter, het is bijna exact vier maanden geleden dat we voor het laatst hebben gediscussieerd over Irak, zoals Lord Bach al zei.
EnglishI used to be a fan of Bach.
EnglishJohann Sebastian Bach
EnglishAnd it says, "Ich habe genug," which is a Bach cantata, which I once thought meant "I've had it, I can't take it anymore, give me a break," but I was wrong.
Er staat: "Ich habe genug", een Bach-cantata. ~~~ Ooit dacht ik dat dit betekende: "Het zit me tot hier, ik heb er genoeg van", maar dat klopt niet.
EnglishLord Bach, a million British women wrote to Parliament concerned about the effect of chemical substances on their bodies and on their lives.
Lord Bach, één miljoen vrouwen uit Engeland hebben het Parlement geschreven omdat zij verontrust zijn over de invloed van chemische stoffen op hun lichaam en hun leven.
EnglishThe proposal is that we first hold the debate on the situation in Iraq, in the presence of Lord Bach, and then the joint debate on climate change.
Het voorstel luidt dus om eerst het debat over de situatie in Irak te houden, in aanwezigheid van Lord Bach, en vervolgens het gecombineerde debat over klimaatverandering.

Synoniemen (Engels) voor "Johann Sebastian Bach":

Johann Sebastian Bach
English