"baccalaureate" in het Nederlands

EN

"baccalaureate" - vertaling Nederlands

EN

baccalaureate {zelfstandig naamwoord}

volume_up
baccalaureate
Is the Commission suggesting that the European baccalaureate should be available in schools other than the European schools?
Suggereert de Commissie hier dat het Europees baccalaureaat ook op andere scholen dan de Europese scholen zou moeten worden aangeboden?
As far as a European baccalaureate is concerned, I agree with the view that all Member States should be called on to ensure that it becomes more widely available.
Wat het Europees baccalaureaat betreft, deel ik de mening dat alle lidstaten moeten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat dit diploma op ruimere schaal beschikbaar wordt gesteld.
I am most concerned by the Commissioner's suggestion that the option of offering the European baccalaureate outside the current school system should be considered.
Ik ben nogal geschrokken van de suggestie van de commissaris dat wij de mogelijkheid moeten overwegen om het Europees baccalaureaat buiten het huidige schoolstelsel om aan te bieden.

Voorbeeldzinnen voor "baccalaureate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat they were looking at were their baccalaureate results.
EnglishWhen we look at the universities, 60 percent of baccalaureate degrees are going to women now, which is a significant shift.
Als we kijken naar de universiteiten gaan 60 procent van de bachelordiploma's nu naar vrouwen , wat een veelzeggende verschuiving is.
EnglishIs the Commission suggesting that the European baccalaureate should be available in schools other than the European schools?
Suggereert de Commissie hier dat het Europees baccalaureaat ook op andere scholen dan de Europese scholen zou moeten worden aangeboden?
EnglishThe European baccalaureate awarded to pupils is their passport to university and certifies the European profile of future workers.
Het Europese diploma dat de leerlingen krijgen, is hun paspoort tot de universiteit en het certificeert het Europese profiel van de toekomstige werknemers.
EnglishOur committee is calling for class sizes to be reduced, special needs pupils to be admitted and a technical baccalaureate to be introduced.
Onze commissie verzoekt om een verlaging van het aantal leerlingen per klas, om toelating van leerlingen met speciale behoeftes en invoering van een technische eindexamenrichting.
EnglishAs far as a European baccalaureate is concerned, I agree with the view that all Member States should be called on to ensure that it becomes more widely available.
Wat het Europees baccalaureaat betreft, deel ik de mening dat alle lidstaten moeten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat dit diploma op ruimere schaal beschikbaar wordt gesteld.
EnglishI am most concerned by the Commissioner's suggestion that the option of offering the European baccalaureate outside the current school system should be considered.
Ik ben nogal geschrokken van de suggestie van de commissaris dat wij de mogelijkheid moeten overwegen om het Europees baccalaureaat buiten het huidige schoolstelsel om aan te bieden.

Synoniemen (Engels) voor "baccalaureate":

baccalaureate