"Babylon" in het Nederlands

EN

"Babylon" - vertaling Nederlands

NL

"Babylon" - vertaling Engels

EN

Babylon {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Babylon
volume_up
Babylon {eigenn.} (stad)
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
De grote gouden vaten van de tempel in Jeruzalem had hij meegenomen naar Babylon.
To them, Cornelius Hatcher's built a Babylon in paradise.
Voor hun is het als, Cornelius Hatcher's een Babylon bouwde in paradijs.
Meanwhile, back in Babylon, things had not been going well.
Ondertussen waren in Babylon de zaken niet goed verlopen.
Babylon
volume_up
Babel {eigenn.} (stad)
Cyrus, king of the Persians, has entered Babylon without a fight -- the great empire of Babylon, which ran from central southern Iraq to the Mediterranean, falls to Cyrus.
Het grote rijk van Babel, dat zich uitstrekte van het centrum van Zuid-Irak tot aan de Middellandse Zee, valt in handen van Cyrus.
NL

Babylon {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Babylon (ook: Babel)
2. ander
Babylon
volume_up
Bab {eigenn.} [afk.] (Babylon)
3. "stad", geografie
Babylon (ook: Babel)
De grote gouden vaten van de tempel in Jeruzalem had hij meegenomen naar Babylon.
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Voor hun is het als, Cornelius Hatcher's een Babylon bouwde in paradijs.
To them, Cornelius Hatcher's built a Babylon in paradise.
Ondertussen waren in Babylon de zaken niet goed verlopen.
Meanwhile, back in Babylon, things had not been going well.

Voorbeeldzinnen voor "Babylon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
De grote gouden vaten van de tempel in Jeruzalem had hij meegenomen naar Babylon.
EnglishTo them, Cornelius Hatcher's built a Babylon in paradise.
Voor hun is het als, Cornelius Hatcher's een Babylon bouwde in paradijs.
EnglishMeanwhile, back in Babylon, things had not been going well.
Ondertussen waren in Babylon de zaken niet goed verlopen.
EnglishMarduk takes Cyrus by the hand, calls him to shepherd his people and gives him the rule of Babylon.
Marduk neemt Cyrus bij de hand, draagt hem op zijn volk te leiden en geeft hem de heerschappij over Babylon.
EnglishThey are from Nineveh, Babylon and Mesopotamia.
Het zijn de Arabieren van Ninive, Babylonië en Mesopotamië.
EnglishAnd that very night Cyrus, king of the Persians, entered Babylon and the whole regime of Belshazzar fell.
Diezelfde nacht trok Cyrus, de koning van de Perzen, Babylon binnen en kwam het hele regime van Belsazar ten val.
EnglishHeathen emissaries from the dens of Babylon?
Heidense afgezanten uit de kelders van Babylon?
EnglishHanging Gardens of Babylon
EnglishCyrus, king of the Persians, has entered Babylon without a fight -- the great empire of Babylon, which ran from central southern Iraq to the Mediterranean, falls to Cyrus.
Het grote rijk van Babel, dat zich uitstrekte van het centrum van Zuid-Irak tot aan de Middellandse Zee, valt in handen van Cyrus.
EnglishIn the Strasbourg newspaper yesterday, there was an interview with a priest who risked his life just to go to the Babylon area, in Ur.
Gisteren schreef een priester in de DNA, de krant van Straatsburg, dat hij alleen al door naar het land van Babylon, het land van Ur, af te reizen, zijn leven in de waagschaal heeft gesteld.
EnglishHe goes on to say that, having conquered Babylon, he will at once let all the peoples that the Babylonians -- Nebuchadnezzar and Belshazzar -- have captured and enslaved go free.
Hij zegt dat na de verovering van Babylon alle volkeren, die de Babyloniërs - Nebukadnezar en Belsazar - hebben gevangen genomen en tot slaaf gemaakt, zullen worden vrijgelaten.