"baby food" in het Nederlands

EN

"baby food" - vertaling Nederlands

EN

baby food {zelfstandig naamwoord}

volume_up
baby food
volume_up
babyvoeding  {de}
This Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
The directive on baby food is a welcome exception.
Gelukkig vormt de richtlijn over babyvoeding een uitzondering.
Mrs Kuhn, as regards baby food, one can always dream of revolution.
Mevrouw Kuhn, wat babyvoeding betreft kan men altijd dromen van revolutie.
baby food
volume_up
zuigelingenvoeding  {de}
Madam President, I would also like to speak about baby food.
Mevrouw de Voorzitter, ik spreek ook over het onderwerp zuigelingenvoeding.
Scandals in the past about baby food contaminated with lindane particularly disturbed consumers.
Juist de schandalen uit het verleden, bijvoorbeeld met zuigelingenvoeding die lindaan bevatte, hebben de consumenten flink aan het schrikken gemaakt.
Madam President, ladies and gentlemen, I would like to appeal to you again in the strongest terms to support at second reading as well the amendment requiring baby food to be pesticide-free.
Mevrouw de Voorzitter, beste collega's, ik doe nogmaals met klem een beroep op u om ook in de tweede lezing het amendement te steunen, dat stelt dat zuigelingenvoeding vrij moet zijn van pesticiden.

Voorbeeldzinnen voor "baby food" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
EnglishIn fact, Commissioner Bangemann also said this yesterday when we were discussing baby food.
Dit hoorden we gisteren ook van commissaris Bangemann in verband met babyvoeding.
EnglishMrs Kuhn, as regards baby food, one can always dream of revolution.
Mevrouw Kuhn, wat babyvoeding betreft kan men altijd dromen van revolutie.
EnglishMadam President, I would also like to speak about baby food.
Mevrouw de Voorzitter, ik spreek ook over het onderwerp zuigelingenvoeding.
EnglishYou will know that baby food is now only meant to be produced from organically farmed products.
U weet dat babyvoeding alleen nog maar mag worden gemaakt uit producten die biologisch zijn geteeld.
EnglishIn many cases, there is no reason for the extension - and especially not when it comes to additives in baby food.
Vaak is er geen reden voor uitbreiding, vooral wanneer het om additieven in babyvoeding gaat.
EnglishThe directive on baby food is a welcome exception.
Gelukkig vormt de richtlijn over babyvoeding een uitzondering.
EnglishWe should remember that carageen can be used in baby food and create problems in babies ' digestive systems.
Men moet bedenken dat carrageen in babyvoeding kan worden gebruikt en bij baby's darmproblemen kan veroorzaken.
EnglishI feel that particularly in an area as sensitive as baby food, the precautionary principle should apply.
Bij een zo gevoelig onderwerp als de voeding van zuigelingen vind ik echter dat wij ten zeerste het preventiebeginsel huldigen.
EnglishBut one exception here must be additives for baby food designed for sick children, where there may be special requirements.
Een uitzondering hierop vormen de additieven in babyvoeding voor zieke kinderen, waar de behoefte reëel kan zijn.
EnglishScandals in the past about baby food contaminated with lindane particularly disturbed consumers.
Juist de schandalen uit het verleden, bijvoorbeeld met zuigelingenvoeding die lindaan bevatte, hebben de consumenten flink aan het schrikken gemaakt.
EnglishWhat is happening about baby food?
EnglishIn practice, if the provisions of the directive are to be met, it will only be possible to use organic products in baby food.
Om aan de richtlijn te voldoen, zal men voor babyvoeding in de praktijk alleen nog milieuvriendelijke ingrediënten kunnen gebruiken.
EnglishThe family had already checked in; they could not get their luggage back; there was no provision for babies nor any baby food.
De familie was al ingecheckt; zij konden hun bagage niet terugkrijgen; er waren geen voorzieningen voor baby's of babyvoeding aanwezig.
EnglishThese capsules are embedded in a nutrient-rich jelly, a kind of second skin, which dissolves quickly and becomes baby food for the growing mushrooms.
Deze capsules zijn doordrenkt met een voedselrijke gelei, een soort tweede huid, die snel oplost en babyvoeding wordt voor de groeiende paddenstoelen.
EnglishWe support the amendment that there should not be any pesticide residues in baby food, a proposal which the European Parliament passed at its first reading.
Wij steunen het amendement dat residuen van pesticiden in babyvoeding wil verbieden en dat door het Parlement in eerste lezing werd aangenomen.
EnglishAre we going to endorse the Scientific Committee for Food's opinion and exclude novel foods from baby food, including maize and soya?
Zal men zich aansluiten bij het standpunt van het wetenschappelijk comité voor de voedingsmiddelen en nieuwe levensmiddelen voor baby's uitsluiten, ook als het om maïs en soja gaat?
EnglishOn the other hand, it cannot demand that there be no pesticides in baby food, because in that case of course the directive would be about pesticide-free baby foods.
Men kan echter niet eisen dat pesticiden in babyvoeding niet mogen voorkomen, omdat de richtlijn in dat geval een richtlijn betreffende pesticidevrije babyvoeding is.
EnglishAs far as Amendment Nos 3 and 5 are concerned, I do of course quite agree that no new food products should be used in baby food, and that this must be pesticide-free.
Wat de amendementen 3 en 5 betreft, ben ik het uiteraard volledig eens met een verbod op het gebruik van nieuwe levensmiddelenproducten en van pesticiden in babyvoeding.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I would like to appeal to you again in the strongest terms to support at second reading as well the amendment requiring baby food to be pesticide-free.
Mevrouw de Voorzitter, beste collega's, ik doe nogmaals met klem een beroep op u om ook in de tweede lezing het amendement te steunen, dat stelt dat zuigelingenvoeding vrij moet zijn van pesticiden.

Vergelijkbare vertalingen voor "baby food" in Nederlands

baby zelfstandig naamwoord
food zelfstandig naamwoord
food
Dutch