EN

baby {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Of een vrouw, ik pakte haar baby op, een echt schattige baby en zei: "Je baby is zo leuk."
And if you stick your tongue out at this baby, the baby will do the same.
Als je je tong uitsteekt naar deze baby, zal de baby hetzelfde doen.
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Ze keek haar baby in de ogen en zei: "Natuurlijk houd ik van mijn baby.
baby (ook: babe, sweety)
volume_up
schatje {het} [verkl.]
"And, baby," I'll tell her, don't keep your nose up in the air like that.
"En, schatje," vertel ik haar, steek je neus niet zo de lucht in.
I defy any rescue boat within a million miles to miss this baby.
Ik daag elk passerend schip uit om dit schatje te missen
This sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan.
Dit schatje is gemaakt in Grand Rapids, Michigan.
baby
volume_up
kindje {het} [verkl.]
Today one might say, her baby is being taken to church to be baptised.
Vandaag houden wij haar kindje als het ware boven het doopvont.
Mijn kindje krijgt zijn kindje.
Je kindje krijgt mijn kindje.
baby (ook: babe)
volume_up
stuk {het} (lekker ding)
This time that neglect on the part of our political elite – treating our citizens as babies – could have catastrophic effects.
Deze keer zou die onachtzaamheid van de kant van de politieke elite - - het behandelen van onze burgers alsof ze kleuters zijn - - wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Age demographics: the 18 to 49 demo has had a huge impact on all mass media programming in this country since the 1960s, when the baby boomers were still young.
Leeftijdsdemografie: De 18 tot 49-demo heeft grote impact gehad op alle massamediaprogrammatie in dit land sinds de jaren '60, toen de babyboomers nog erg jong waren.
baby (ook: babe)
volume_up
liefje {het} [verkl.]
baby
volume_up
boeleke {het} [spreek.] (Belgian Dutch)
NL

baby {de}

volume_up
Of een vrouw, ik pakte haar baby op, een echt schattige baby en zei: "Je baby is zo leuk."
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Als je je tong uitsteekt naar deze baby, zal de baby hetzelfde doen.
And if you stick your tongue out at this baby, the baby will do the same.
Ze keek haar baby in de ogen en zei: "Natuurlijk houd ik van mijn baby.
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.

Voorbeeldzinnen voor "baby" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Ik fotografeerde haar voor en na de geboorte van haar prachtige meisje, Issa.
EnglishSo Bishop baby-sat the doctor, and the rest of us tried not to watch the water boil.
Bishop zorgde voor de dokter... en de rest van ons probeerde geduldig te blijven.
EnglishAnd lastly with this story, I also wanted to focus on baby sharks, shark nurseries.
En tot slot wil ik met dit verhaal, ook focusses op de kraamkamers van babyhaaien.
EnglishWe should therefore be careful not to throw the baby out with the bathwater.
We moeten dus behoedzaam te werk gaan en niet het kind met het badwater weggooien.
EnglishThe Commission should know that it has, to some extent, been left holding the baby.
De Commissie moet beseffen dat zij de schuld ten dele op zich heeft geladen.
EnglishWe must not have agencies just so that all the Member States can have their 'baby '.
De agentschappen moeten er niet alleen zijn omdat elke lidstaat zijn eigen kind wil.
EnglishThis baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm.
Deze baby is zo klein dat hij niet genoeg lichaamsvet heeft om warm te blijven.
EnglishBecause it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.
Want het is niet meer mama, papa, de bloemetjes en bijtjes en dan komt de baby.
EnglishAnd of course, the baby baboon was so innocent, it didn't turn and run.
Het babybaviaantje was zo onschuldig, het draaide zich niet om om weg te rennen.
EnglishSo the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?
De vraag was: wat zouden de baby's haar geven, wat ze zelf lustten of wat zij lustte?
EnglishThe amendments made to it, however, throw the baby out with the bath water.
De amendementen op het verslag gooien echter het kind met het badwater weg.
EnglishNow imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
Stel je voor dat je een kleine baby baart, en je zou die moeten voeden.
EnglishAnd here she is at seven years old, weighing no more than a one year-old baby.
Hier is ze zeven jaar oud, nauwelijks zwaarder dan een 1-jaar oude baby.
EnglishTheir mothers don’t say to little baby fish, "Careful you don’t fall over."
Hun moeders zeggen niet tegen kleine babyvisjes, pas op dat je niet omvalt.
English(Laughter) Well, go to a museum, you'll see, see how many baby dinosaurs there are.
(Gelach) Ga eens in een museum kijken hoe veel babydinosaurussen er zijn.
EnglishThe baby bottle scenario proves that we can prevent unnecessary exposure.
Het zuigflesscenario bewijst dat we onnodige blootstelling moeten voorkomen.
EnglishHere's our living room, the baby bedroom, kitchen, dining room and the rest of the house.
Dit is onze woonkamer, de babykamer, keuken, eetkamer en de rest van het huis.
EnglishThe reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow.
De reden is dat een baby in zijn eerste levensmaand alleen moet groeien.
EnglishIt's what made you smack your baby brother, stamp on a cockroach, scratch your mother.
Het liet je je broertje slaan, op een kakkerlak staan en je moeder krabben.

Synoniemen (Engels) voor "baby":

baby
baby bed
English
baby boom