EN

babies {meervoud}

volume_up
Such things in the early history of babies occur in real babies.
Zulke dingen in de vroege geschiedenis van baby's komen voor bij echte baby's.
But the Taiwanese babies are getting better, not the American babies.
De Taiwanese baby's worden beter, de Amerikaanse niet.
The social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
Het sociale brein controleert wanneer de baby's statistieken bijhouden.

Voorbeeldzinnen voor "babies" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
Ik denk dat baby's en kinderen eigenlijk meer bewust zijn dan wij, volwassen.
EnglishBut look at what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions.
Maar kijk wat er gebeurde met de baby's die 12 sessies lang Mandarijns hoorden.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Ik bedoel, als je baby's oppervlakkig beschouwt, lijken ze nogal nutteloos.
EnglishOver the next five years we hope to save the lives of almost a million babies.
De komende 5 jaar hopen we het leven te redden van bijna een miljoen baby's.
EnglishYou know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Je weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
EnglishAs we have more and more old people, like me, and fewer and fewer babies.
Als we meer en meer oude mensen zoals ik gaan hebben en steeds minder baby's.
EnglishSo we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
We vroegen ons dus af of baby's statistieken kunnen bijhouden over een gloednieuwe taal.
EnglishWhen they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
Wanneer zij geboren worden, blijven baby's glimlachen -- in het begin vooral in hun slaap.
EnglishWe know that pregnant women who are given AZT give birth to healthy babies.
Wij weten nu dat als wij zwangere vrouwen AZT geven, ze gezonde kinderen zullen baren.
EnglishThen, for those aged over forty, the dilemma is the same as for babies.
Bij de veertigers staat men dan opnieuw voor hetzelfde dilemma als bij baby's.
EnglishSo we're dosing our babies, our newborns, our infants, with a synthetic estrogen.
We dienen onze baby's, onze pasgeborenen, onze kinderen, dus een synthetisch oestrogeen toe.
EnglishThe social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
Het sociale brein controleert wanneer de baby's statistieken bijhouden.
EnglishWe're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning.
We zijn de eersten ter wereld die baby's opnemen in een MEG-machine terwijl ze leren.
EnglishI mentioned organised crime and the trafficking of babies towards Western countries.
Ik heb toen de georganiseerde misdaad en de handel in baby's naar westerse landen genoemd.
EnglishWhat it demonstrated is that babies take statistics on a new language.
Wat het aantoonde, is dat baby's statistieken bijhouden van een nieuwe taal.
EnglishSadly, 20 million babies like this are born every year around the world.
Jammer genoeg worden elk jaar 20 miljoen baby's zoals hij geboren, over de hele wereld.
EnglishThey were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.
Ze waren even goed als de baby's in Taiwan die 10 en een halve maand hadden geluisterd.
English. ~~~ For babies, it's deadly.
Voor ons, voor de mensen in deze zaal is dat een probleem, maar voor baby's is het dodelijk.
English(Laughter) We want our babies to read when they are six months old.
(Gelach) Wij willen dat onze baby's kunnen lezen als ze zes maanden oud zijn.
EnglishBabies seem to remember and prefer these tastes once they're out in the world.
Baby's lijken zich deze smaken te herinneren en geven er de voorkeur aan, eens ze geboren zijn.

Synoniemen (Engels) voor "baby":

baby
baby bed
English
baby boom