"Azores" in het Nederlands

EN

"Azores" - vertaling Nederlands

NL
EN

Azores {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geografie
Azores
Fishery products from Azores, Madeira, the Canary Islands and Guiana
Visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Guyana
As for the situation of the Azores, there is a lot to be done.
Wat de situatie op de Azoren betreft, daar valt nog veel te doen.
That also applies to the Azores, I am sure, and to Ireland, though the Azores ' waters are not so rich.
Dat geldt zeker ook voor de Azoren en voor Ierland, al zijn de wateren rond de Azoren minder rijk.

Voorbeeldzinnen voor "Azores" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor most of us, you are still one of those who organised the Azores summit.
Voor de meesten van ons blijft u een van de medeorganisatoren van de Azorentop.
EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I come from the Azores.
Mevrouw de Voorzitter, geachte commissaris, geachte afgevaardigden, ik kom uit de Azoren.
EnglishPoseima is a wide-ranging programme for the autonomous regions of Madeira and the Azores.
Poseima is een veelomvattend programma voor de autonome regio's Madeira en de Azoren.
EnglishFishery products from Azores, Madeira, the Canary Islands and Guiana
Visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Guyana
EnglishSubject: Passage of oil tankers through the waters of the Azores, the Canaries and Madeira
Betreft: Doorvaart olietankers in de wateren rond de Azoren, de Canarische eilanden en Madeira
EnglishFirstly, on the POSEIMA schemes where we had monies going to the Azores.
Ten eerste, het POSEIMA-programma met fondsen voor de Azoren.
EnglishMr President, I will say firstly that I very much regret the storm that has taken place in the Azores.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst zeggen dat ik de storm op de Azoren betreur.
EnglishIn any event, the Azores have no means to give them the kind of support they need in these circumstances.
Bovendien beschikken de Azoren niet over de middelen om hun de nodige hulp te bieden.
EnglishI have understood the special issue of milk quotas in the Azores.
Ik begrijp de bijzondere kwestie van de melkquota op de Azoren.
EnglishAs for the situation of the Azores, there is a lot to be done.
Wat de situatie op de Azoren betreft, daar valt nog veel te doen.
EnglishAt the European Parliament and in the Azores, the reason behind our proposal is to help our fellow-citizens.
In het Europees Parlement zoals op de Azoren is het onze bedoeling de burgers te dienen.
EnglishInexplicably, to date, since the Cohesion Fund was launched, it has never been used for the Azores.
Onverklaarbaar genoeg is het Cohesiefonds sinds haar oprichting nog nooit gebruikt voor de Azoren.
EnglishIn the particular case of the Azores, the risk is all the greater given the volcanic nature of the seabed.
Dat risico is des te groter rond de Azoren, vanwege de vulkanische oorsprong van de zeebodem.
EnglishI am referring here to the Canary Islands, Madeira, the Azores and the French overseas departments.
Ik heb het hier over de Canarische Eilanden, Madeira, de Azoren en de Franse overzeese departementen.
EnglishThat also applies to the Azores, I am sure, and to Ireland, though the Azores ' waters are not so rich.
Dat geldt zeker ook voor de Azoren en voor Ierland, al zijn de wateren rond de Azoren minder rijk.
EnglishMadeira, Porto Santo and the Azores are particularly deprived island regions in the context of the European Union.
Madeira, Porto Santo en de Azoren zijn sterk benadeelde eilandgebieden in de Europese Unie.
EnglishWe hope that we will see further signs of this willingness to support the needs of the peoples of the Azores.
Wij hopen dat deze ontvankelijkheid voor steun aan de behoeften van de Azoren gehandhaafd blijft.
EnglishI fell asleep on the plane, until during the middle of the night, we landed on the Azores Islands for refueling.
Ik viel in het vliegtuig in slaap, tot we midden in de nacht op de Azoren landden voor brandstof.
EnglishI cannot condone your presence in the Azores.
Ik blijf grote problemen houden met uw aanwezigheid op de Azoren.
EnglishMy colleagues from Portugal also value the sensitivity of boxes, especially concerning the Azores.
Mijn collega's uit Portugal weten ook hoe kwetsbaar bepaalde zones zijn, en dan denk ik natuurlijk aan de Azoren.

Synoniemen (Engels) voor "Azores":

Azores
English