"Azerbaijani" in het Nederlands

EN

"Azerbaijani" - vertaling Nederlands

EN

Azerbaijani {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Azerbaijani

Voorbeeldzinnen voor "Azerbaijani" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am a committee member of the Azerbaijani-Swedish Friendship Association.
Ik ben bestuurslid van de Azerbeidzjaans-Zweedse vriendschapsvereniging.
EnglishThis report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Dit verslag staat zeer kritisch tegenover de Armeense bezetting van Azerbeidzjaans grondgebied.
EnglishIt is well known that the Azerbaijani people are extraordinarily poor, in spite of the country ’ s abundant natural resources.
Iedereen weet dat de bevolking van Azerbeidzjan in extreme armoede leeft ondanks de overvloedige natuurlijke rijkdommen waar het land over beschikt.
EnglishWe cannot make any judgement on these accusations, nor are we willing to interfere with the decisions to be taken by the Azerbaijani judiciary.
We kunnen deze beschuldigingen niet beoordelen, noch zijn we bereid ons te mengen in de besluiten die zullen worden genomen door de Azerbeidzjaanse rechterlijke macht.
EnglishThe UNHCR has confirmed to me that neither the political nor the legal position is conducive to finding safe third countries, especially for Armenian and Azerbaijani refugees.
De UNHCR heeft mij bevestigd dat noch de politieke, noch de wettelijke situatie voor de waarschijnlijkheid van een veilig derde land pleit, in het bijzonder in Armenië en Azerbaidzjan.
EnglishI should therefore like to take this opportunity to call on the Azerbaijani authorities to comply with basic electoral principles during the forthcoming parliamentary elections.
Ik wil deze gelegenheid dan ook graag gebruiken om de Azerbeidzjaanse autoriteiten op te roepen om de fundamentele electorale beginselen in acht te nemen tijdens de komende parlementsverkiezingen.
EnglishNagorno-Karabakh, populated by Armenians, dreams of an independent future, and while waiting for this its guerillas occupy a considerable proportion of the Azerbaijani territory they conquered.
Nagorno-Karabach, door Armeniërs bevolkt, droomt van een onafhankelijk bestaan en zijn strijders bezetten intussen een groot deel van het grondgebied van Azerbeidzjan dat zij hebben veroverd.