EN

Azerbaijan {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Azerbaijan
. –   Today we are discussing violations of human rights and democracy in Azerbaijan.
-- Vandaag bespreken wij de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan.
   – Mr President, last week, there were presidential elections in Azerbaijan.
-- Mijnheer de Voorzitter, vorige week waren er presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan.
In Armenia as in Azerbaijan, democracy is not yet solidly entrenched.
In Armenië, noch in Azerbeidzjan is de democratie vast verankerd.

Voorbeeldzinnen voor "Azerbaijan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, Azerbaidzjan is een potentieel rijk land.
EnglishAzerbaijan is already providing the necessary framework conditions for investment.
Het land zorgt nu al voor de noodzakelijke raamvoorwaarden voor investeringen.
EnglishTheir destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
De nood van de vluchtelingen in Azerbaidzjan, Georgië en zelfs in Armenië is hoog.
English   – Mr President, last week, there were presidential elections in Azerbaijan.
-- Mijnheer de Voorzitter, vorige week waren er presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan.
EnglishMoreover, political life in Azerbaijan is still marked by clan structures.
Bovendien wordt het politieke leven in Azerbeidzjan nog altijd door clans beheerst.
EnglishThe situation between the warring parties of Armenia and Azerbaijan is quite different.
Heel anders is de situatie tussen de oorlogspartners Armenië en Azerbaidzjan.
EnglishFive more are in preparation with Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon.
Vijf andere, voor Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië en Libanon, zijn in voorbereiding.
English. –   Today we are discussing violations of human rights and democracy in Azerbaijan.
-- Vandaag bespreken wij de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan.
EnglishIt is easy to say that the occupied territories must be returned to Azerbaijan.
Je kunt gemakkelijk zeggen dat de bezette gebieden aan Azerbeidzjan moeten worden teruggegeven.
EnglishAt the same time, we actually had a visitor -- a minister from Azerbaijan came to our office.
In die tijd hadden we een bezoeker, een minister uit Azerbeidzjan kwam naar ons toe.
EnglishThe latest arrests in Azerbaijan are also a cause of great concern to us.
Ook zijn wij ten zeerste verontrust over de recente arrestaties.
EnglishThis of course means that the blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan must be lifted.
Dit vereist natuurlijk de opheffing van de blokkade van Armenië door Turkije en Azerbeidzjan.
EnglishAt least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
Armenië en Azerbaidzjan vechten tenminste al niet meer; de wapens zwijgen.
EnglishIn Armenia as in Azerbaijan, democracy is not yet solidly entrenched.
In Armenië, noch in Azerbeidzjan is de democratie vast verankerd.
EnglishAgreements with Georgia, Armenia, Azerbaijan and Kazakhstan
Samenwerkingsovereenkomst met Georgië, Armenië, Azerbaidzjan en Kazachstan
EnglishThe reports now coming out of Azerbaijan and Baku are very worrying.
De verslagen die op dit moment binnenkomen vanuit Azerbeidzjan en Bakoe zijn zeer verontrustend.
EnglishFor this reason we are working with all the countries and also with Azerbaijan, which I visited.
Daarom werken we met alle landen samen, ook met Azerbeidzjan, waar ik op bezoek ben geweest.
EnglishWe would of course welcome a much more determined approach to such things on the part of Azerbaijan.
We willen natuurlijk graag dat Azerbeidzjan hier veel voortvarender mee aan de slag gaat.
EnglishThis is why I believe we need to recognise the importance of Azerbaijan.
Daarom moeten wij erkennen hoe belangrijk Azerbeidzjan is.
EnglishThe oil resources in Azerbaijan obviously carry a lot of weight.
De rijke aardoliebronnen in de bodem van Azerbeidzjan vormen uiteraard een zwaarwegend element.

Synoniemen (Engels) voor "Azerbaijan":

Azerbaijan