"ayatollah" in het Nederlands

EN

"ayatollah" - vertaling Nederlands

NL

"ayatollah" - vertaling Engels

EN

ayatollah {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. religie
It is a good thing that Ayatollah Khamenei has condemned this series of murders.
Het is goed dat ook ayatollah Khamenei inmiddels deze serie moorden heeft veroordeeld.
His stories were ripped off from local Persian journalists... most of whom, I might add, did not survive the Ayatollah's purges.
Hij stal zijn verhalen van lokale Perzische journalisten... die meestal de zuiveringsacties van de ayatollah niet overleefden.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we do not wish to play Ayatollah, as Mr Rosado Fernandes is insinuating.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, wij willen helemaal geen ayatollah spelen zoals de heer Rosado Fernandes insinueert.
NL

ayatollah {mannelijk}

volume_up
1. religie
ayatollah
Het is goed dat ook ayatollah Khamenei inmiddels deze serie moorden heeft veroordeeld.
It is a good thing that Ayatollah Khamenei has condemned this series of murders.
Hij stal zijn verhalen van lokale Perzische journalisten... die meestal de zuiveringsacties van de ayatollah niet overleefden.
His stories were ripped off from local Persian journalists... most of whom, I might add, did not survive the Ayatollah's purges.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, wij willen helemaal geen ayatollah spelen zoals de heer Rosado Fernandes insinueert.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we do not wish to play Ayatollah, as Mr Rosado Fernandes is insinuating.

Voorbeeldzinnen voor "ayatollah" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a good thing that Ayatollah Khamenei has condemned this series of murders.
Het is goed dat ook ayatollah Khamenei inmiddels deze serie moorden heeft veroordeeld.
EnglishHis stories were ripped off from local Persian journalists... most of whom, I might add, did not survive the Ayatollah's purges.
Hij stal zijn verhalen van lokale Perzische journalisten... die meestal de zuiveringsacties van de ayatollah niet overleefden.
EnglishI have, in fact, always called you the nuclear ayatollah, and I think that this evening’ s photograph is likely to be almost perfect.
Ik heb u altijd de ayatollah van de kernenergie genoemd en volgens mij zouden we vanavond bijna de perfecte foto van u kunnen maken.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we do not wish to play Ayatollah, as Mr Rosado Fernandes is insinuating.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, wij willen helemaal geen ayatollah spelen zoals de heer Rosado Fernandes insinueert.
EnglishI am sure that Ayatollah Khamenei will reverse the decision – as it should be – in favour of those who are trying to bring peace and reform to Iran.
Ik weet zeker dat Ayatollah Khamenei dit besluit zal terugdraaien - - hetgeen ook moet gebeuren - - ten gunste van de mensen die proberen om vrede en hervormingen naar Iran te brengen.
EnglishHowever, I am not entirely convinced that it is as a matter of conviction that the country's religious leader, Ayatollah Khamenei, has ordered the judiciary to review the verdict.
Ik ben er echter niet helemaal van overtuigd dat de geestelijke leider van Iran, ayatollah Khamenei, de Iraanse justitie opdracht gegeven heeft om dat vonnis te toetsen.
EnglishPartly thanks to the courageous efforts on the part of Ayatollah Al-Sistani, the restoration of order and safety in Najaf under the leadership of the Iraqi Interim Government is in sight.
Mede dankzij de moedige inspanningen van Ayatollah Al Sistani is er zicht op herstel van orde en veiligheid in Najaf onder leiding van de Iraqi Interim Government.