"axis of evil" in het Nederlands

EN

"axis of evil" - vertaling Nederlands

EN

axis of evil {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
Ik huldig het standpunt dat dit regime terecht gerekend wordt tot de as van het kwaad.
The countries described as 'the axis of evil ' no longer had anything to do with international terrorism.
De landen van de As van het Kwaad hebben niets met het internationale terrorisme te maken.
I believe that, after Iraq, the Americans will move on to Iran and the other elements of the axis of evil.
Ik weet zeker dat de Amerikanen zich na Irak zullen richten op Iran en de andere onderdelen van ' de as van het kwaad '.

Voorbeeldzinnen voor "axis of evil" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
Ik huldig het standpunt dat dit regime terecht gerekend wordt tot de as van het kwaad.
EnglishI was one of the founding members of the Axis of Evil Comedy Tour.
Ik ben één van de oprichters van de Axis of Evil Comedy Tour.
EnglishThe countries described as 'the axis of evil ' no longer had anything to do with international terrorism.
De landen van de As van het Kwaad hebben niets met het internationale terrorisme te maken.
EnglishI believe that, after Iraq, the Americans will move on to Iran and the other elements of the axis of evil.
Ik weet zeker dat de Amerikanen zich na Irak zullen richten op Iran en de andere onderdelen van ' de as van het kwaad '.
EnglishMr President, US President Bush branded North Korea as part of an axis of evil with Iraq and Iran.
Mijnheer de Voorzitter, de Amerikaanse president Bush heeft Noord-Korea samen met Irak en Iran gebombardeerd tot een ' as van het kwaad.?
EnglishI happened to find a funny guy to present it in Arabic, who is originally Korean, a perfect fit for the Axis of Evil.
Ik vond toevallig een grappige man om het in het Arabisch te presenteren, die eigenlijk Koreaans is, en dus perfect past voor de As van het Kwaad.
EnglishThe fight against terrorism and the Axis of Evil has meant that the mood in the G77 Group naturally feels completely different.
De strijd tegen het terrorisme en de ' as van het kwaad ' heeft er natuurlijk toe geleid dat er in de G77-groep een heel andere stemming heerst.
EnglishThey incriminate Iran and acquit the Bush administration, which called Iran a country of the 'axis of evil ' and is threatening war.
Men wil Iran de schuld geven en de regering-Bush vrijpleiten, die Iran tot u201Cde as van het kwaadu201D heeft gerekend en met oorlog dreigt.
EnglishIn addition, I should like to find out his reaction to the statements by President Bush who talks about the axis of evil and the three countries he refers to by this.
Ook zou ik graag zijn reactie kennen op de uitspraken van president Bush, die spreekt van de as van de duivel en de drie landen die hij daarmee bedoelt.
EnglishExamples of this are the recent statements by President Bush on the 'axis of evil ', which appear to herald new military operations in other parts of the world.
De recente verklaringen van Bush over de ' as van het kwaad?, die nieuwe militaire operaties in andere regio's lijken aan te kondigen, zijn daarvan een duidelijk voorbeeld.
EnglishWhen George Bush made his famous speech, naming Iran as part of the ‘ axis of evil’, Iran was part of the Nuclear Non-Proliferation Treaty.
Toen George Bush zijn beroemde toespraak hield waarin hij zei dat Iran deel uitmaakt van de u201Cas van het kwaadu201D, was Iran nog partner in het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens.
EnglishThe USA, for example, listed the country as part of what they called the ‘ axis of evil’, and the EU, too, is very forthright in its criticism of the Syrian regime.
De Verenigde Staten hebben Syrië bijvoorbeeld ingedeeld bij de landen die deel uitmaken van de zogenoemde " As van het Kwaad " en ook de EU oefent forse kritiek uit op het Syrische regime.

Vergelijkbare vertalingen voor "axis of evil" in Nederlands

of voorzetsel
axis zelfstandig naamwoord
evil zelfstandig naamwoord
evil bijvoeglijk naamwoord
axis of rotation zelfstandig naamwoord
Dutch
axis of the earth zelfstandig naamwoord
Dutch
axis of movement zelfstandig naamwoord