"awkward situation" in het Nederlands

EN

"awkward situation" - vertaling Nederlands

EN

awkward situation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The Commission, I must tell you very frankly, is in a very awkward situation in these debates because we are not the authors of these initiatives.
Ik zeg u eerlijk dat dit voor de Commissie een ongemakkelijke situatie is, want we zijn niet de initiatiefnemers van deze voorstellen.

Voorbeeldzinnen voor "awkward situation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is historically charged and naturally it is an awkward situation.
Het is historisch beladen en natuurlijk is de situatie moeilijk.
EnglishMr President, it is an awkward situation, this tenth anniversary of the elections of the NLD in Burma.
Wrang vanwege het succes van de Birmese junta in het krijgen van internationale erkenning.
EnglishWe find ourselves in a bit of an awkward situation.
EnglishIt is a rather awkward situation.
EnglishThe Commission, I must tell you very frankly, is in a very awkward situation in these debates because we are not the authors of these initiatives.
Ik zeg u eerlijk dat dit voor de Commissie een ongemakkelijke situatie is, want we zijn niet de initiatiefnemers van deze voorstellen.
EnglishAfter the first reading in the European Parliament in 1999, the Commission's proposal ended up in an awkward political situation in the Council.
Na de eerste lezing van het Europees Parlement in 1999 kwam het voorstel van de Commissie in een lastige politieke situatie in de Raad terecht.
EnglishNevertheless, the Commission's scope for monitoring is not made sufficiently clear, and this awkward and unfair situation is likely to continue.
Toch zijn de mogelijkheden voor de Commissie om toezicht te houden niet duidelijk genoeg gedefinieerd en de ongelijkheid en onrechtvaardigheid lijken zo te worden voortgezet.
EnglishWe are, of course, in an awkward situation if we are saying this while Mr Mayer, on the other hand, is moving an oral amendment to have everything dealt with under Article 100a.
Natuurlijk zitten wij hoe dan ook klem als wij enerzijds dit zeggen, en anderzijds de heer Mayer in een mondeling voorstel vraagt, alles volgens artikel 100A te behandelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "awkward situation" in Nederlands

situation zelfstandig naamwoord
awkward bijvoeglijk naamwoord
original situation zelfstandig naamwoord
home situation zelfstandig naamwoord
unique situation zelfstandig naamwoord