EN

awkward {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
awkward (ook: ponderous, unwieldy)
How awkward and inconvenient democracy is.
Wat is democratie toch onhandig en lastig.
awkward (ook: clumsy, ponderous)
awkward (ook: unwieldy)
What is even more astonishing is the very awkward attempt in the form of the SURE programme to edge nuclear energy into the normal energy sector.
Nog verbazingwekkender is de volkomen onbeholpen poging om kernenergie door middel van het SURE-programma als het ware in de sector van normale energiebronnen te loodsen.

Voorbeeldzinnen voor "awkward" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think it is rather awkward to have to make a speech without a copy of the text.
Ik vind het een beetje vervelend om een toespraak te houden zonder ontwerp-resolutie.
EnglishBut the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Maar de opnamedag eindigde en ik ging terug naar mijn hoekige, onhandige zelf.
EnglishNow the situation remains vague and awkward for both industry and the consumer.
Nu is de situatie zowel voor de industrie als voor de consumenten onduidelijk en lastig.
EnglishMr President, the matter now before us has been an awkward one for the Council.
Mijnheer de Voorzitter, de onderhavige zaak was lastig voor de Raad.
EnglishOf course, the most awkward question is basically what happens to the waste.
De moeilijkste vraag is natuurlijk: wat gebeurt er met het afval?
EnglishMr President, this is always a slightly awkward moment in the procedure.
Voorzitter, dit is altijd een wat vreemd moment in de procedure.
EnglishThese amendments would also make the objectives awkward to deal with and difficult to supervise.
Deze amendementen zouden de haalbaarheid en de controle van de doelstellingen bemoeilijken.
EnglishIt is historically charged and naturally it is an awkward situation.
Het is historisch beladen en natuurlijk is de situatie moeilijk.
EnglishIt's so awkward to work up there that sometimes I even gave the injections right through their clothes.
Het is daarboven zo lastig werken dat ik de injecties zelfs dwars door hun kleding gaf.
EnglishIf this amendment were to be implemented, it would have very awkward consequences in Sweden.
Als dit amendement zou worden uitgevoerd, zou dat in Zweden bijzonder lastige consequenties hebben.
EnglishThat came from a 1960 paper on space travel, because, if you think about it, space is pretty awkward.
Dit is afkomstig van een artikel van het jaar 1960 over ruimte reizen.
EnglishMr President, it is an awkward situation, this tenth anniversary of the elections of the NLD in Burma.
Wrang vanwege het succes van de Birmese junta in het krijgen van internationale erkenning.
EnglishWell, perhaps one can understand the Commission – the issue of quotas is really awkward.
Nu ja, misschien is dat te begrijpen van de Commissie -- quota zijn immers een uiterst lastig onderwerp.
EnglishThe different practices and laws that exist in the Member States would make it an especially awkward task.
Vanwege de verschillende praktijken en wetten in de lidstaten zou dat zeer lastig zijn.
EnglishYou can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.
U ziet dat hij blootsvoets loopt, op ongelijk, soms moerasachtig land. ~~~ Enzovoort, enzovoort.
EnglishThe situation is particularly awkward in colleges, which do not have the funds to support it.
De situatie is heel moeilijk voor onderwijsinstellingen die geen eigen middelen hebben om dit te steunen.
EnglishOnce out and in the open this, though a bit awkward, might not be such a big problem.
Als hier maar openheid over bestaat, hoeft dit geen groot probleem te zijn, ook al komt het een beetje vreemd over.
EnglishCP: At first, very kind of pained, awkward conversations.
CP: In eerste instantie zeer pijnlijke en vreemde gesprekken.
EnglishWe have every confidence in her skills as rapporteur in this very awkward conciliation procedure.
We kunnen altijd op haar vertrouwen als zij als rapporteur optreedt in deze zeer moeilijke bemiddelingskwesties.
EnglishResidence permits are granted for just short periods of time and it is awkward and costly to renew them.
Verblijfsvergunningen worden slechts voor zeer korte tijd gegeven en de verlenging ervan is lastig en duur.