EN

awful {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Look, this is the tetrapak -- awful materials from the point of view of the environment.
Kijk, dit is tetrapak -- vreselijk materiaal, vanuit milieustandpunt.
There is an awful lot to be said for this report.
Er is vreselijk veel te zeggen voor dit verslag.
There is not an awful lot that can be done about that.
Daar is niet zo vreselijk veel aan te doen.
The price of your failure would be awful.
Als u faalt zal de prijs afschuwelijk zijn.
Afschuwelijk, echt afschuwelijk.
Maar het is afschuwelijk, dus de groeten.
2. "something …"
awful (ook: bad, severe)
volume_up
ergs {bn.} (iets …)

Voorbeeldzinnen voor "awful" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt 14 minutes, I had these awful contractions, like this urge to breathe.
Na 14 minuten had ik vreselijke stuiptrekkingen, een soort neiging tot ademhalen.
EnglishSecondly, an awful lot depends on the cooperation of business and industry.
Ten tweede is ontzettend veel afhankelijk van de medewerking van het bedrijfsleven.
EnglishMr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
-- Voorzitter, voor een geheime dienst is de CIA wel heel erg veel in het nieuws.
English(Laughter) And it's one of the most awful things -- heartwarming, but awful.
(Gelach) Dat is echt schrikwekkend slecht -- hartverwarmend, maar schrikwekkend slecht.
EnglishAfter this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Na dit afschuwelijke gebeuren moet Rockett beslissen wat ze ervan vindt.
EnglishThose tabling this resolution cannot possibly have it in mind to raise this awful spectre.
Dit schrikbeeld zullen de indieners van de resolutie toch onmogelijk kunnen beogen.
EnglishWell, "Rare Earth" actually taught me an awful lot about meeting the public.
Nou, "Rare Earth" heeft me eigenlijk heel veel geleerd over het ontmoeten van het publiek.
EnglishIt really must be a big question because there are an awful lot of questions on your plate.
Dit moet echt een belangrijke kwestie zijn want er wacht u een massa vragen.
EnglishWhat has happened in this matter is simply awful, and we shall not tolerate it.
Wat er in deze zaak is gebeurd, is gewoon te gek voor woorden en daarmee gaan wij niet akkoord.
EnglishYou use me as your instrument in this awful hell of war... to watch over them.
U gebruikt me als uw instrument in deze verschrikkelijke oorlogshel...... om over hen te waken.
EnglishBut it turns out that regret feels awful in four very specific and consistent ways.
Maar er zijn vier zeer specifieke, consistente manieren waarop spijt verschrikkelijk aanvoelt.
EnglishBut these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
Deze drie mensen kennen elkaar niet, maar ze hebben een hoop gemeen.
EnglishAgain, it adds an awful lot of work to colleagues who have to delete it every day.
Het kost collega's heel veel tijd die berichten te verwijderen.
EnglishLook, this is the tetrapak -- awful materials from the point of view of the environment.
Kijk, dit is tetrapak -- vreselijk materiaal, vanuit milieustandpunt.
EnglishAn awful lot of environmental problems are in fact transnational.
Het is een bekend feit dat ontzettend veel milieuproblemen grensoverschrijdend zijn.
EnglishVideo games give an awful lot of other things too, and that's why people get so addicted.
Videogames hebben ook heel veel andere dingen in zich, en daarom raken mensen zo verslaafd.
EnglishIn any event the first reports reveal that we can learn an awful lot from one another.
In elk geval blijkt uit de eerste rapportages dat wij ongelooflijk veel van elkaar kunnen leren.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Misschien heeft hij inderdaad geholpen om deze vreselijke grondwet over de zijlijn te trappen.
EnglishThere are an awful lot of things that you'd like to distinguish among.
Er zijn ontzettend veel dingen waar je onderscheid tussen wil maken.
EnglishIn the last 60 years, Croatia experienced a particularly awful form of fascism.
Tijdens de laatste zestig jaar was Kroatië het slachtoffer van een uitzonderlijk hardvochtig fascisme.