"away from home" in het Nederlands

EN

"away from home" - vertaling Nederlands

EN

away from home [voorbeeld]

volume_up
away from home
For those who live on the mainland, it was tough being away from home.
Voor wie op het vasteland woonde, was zolang weg van huis zwaar om dragen.
Because Vivian knew what it was like to be far away from home.
Want Vivian wist hoe het voelt om ver weg van huis te zijn.
These women, many from small towns in India, help keep the peace, far away from home and family.
Deze vrouwen, velen uit kleine dorpen in India, helpen de vrede te bewaren, ver weg van huis en familie.

Voorbeeldzinnen voor "away from home" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
EnglishFor those who live on the mainland, it was tough being away from home.
Voor wie op het vasteland woonde, was zolang weg van huis zwaar om dragen.
EnglishWho, after all, is capable of being away from home for 48, 55 or more hours in a week?
Want wie kan er nou 48, 55 of meer uren van huis zijn?
EnglishThese are the sentiments of someone that's been away from home.
Dit zijn de sentimenten van iemand die van thuis weg is geweest.
EnglishBecause Vivian knew what it was like to be far away from home.
Want Vivian wist hoe het voelt om ver weg van huis te zijn.
EnglishThese women, many from small towns in India, help keep the peace, far away from home and family.
Deze vrouwen, velen uit kleine dorpen in India, helpen de vrede te bewaren, ver weg van huis en familie.
EnglishFor example, they cannot be expected to work shifts or to spend several days away from home.
Er kan bijvoorbeeld niet van hen worden verwacht dat zij meedraaien in ploegendiensten of verschillende dagen van huis blijven.
EnglishAnd what gave her inspiration and meaning was the fact that she was taking care of people who were far away from home.
En wat haar inspireerde en zin gaf was dat zij, in feite, mensen een thuis bood die ver weg van huis waren.
EnglishIt is critical to ensure support facilities should anything go wrong whilst the young person is miles away from home.
Er moeten voorzieningen getroffen worden voor het geval er iets mis gaat terwijl de jongere ver van huis is.
EnglishAnd I used to run away from home, when I know that maybe the police might be coming around the ninth or 10th of June or so.
Ze noemden ons 'leiders'. ~~~ Ik liep van huis weg als ik wist dat de politie misschien kwam, rond de 9de of 10de juni of zo.
EnglishThey are often in a difficult situation because they are far away from home and do not know the system or the language of the country in which the offence took place.
Zij bevinden zich vaak in een moeilijke situatie, omdat ze ver van huis zijn en het systeem of de taal van het land waarin het misdrijf plaatsvond niet kennen.
EnglishWhile the public, without a doubt, fear unemployment, they also worry about not always getting the best possible treatment when ill and away from home.
Hoewel burgers ongetwijfeld bang zijn werkloos te worden, maken zij zich ook zorgen over de mogelijkheid dat zij bij ziekte in het buitenland niet altijd optimaal behandeld worden.
EnglishIf people really want to move, it is self-evidently a good thing that their qualifications should be valid even far away from home and that they should be able to take their pension rights with them.
Als mensen echt willen verhuizen is het vanzelfspreken goed dat hun dipoloma's ook ver weg van huis geldig zijn en dat ze hun pensioenrechten kunnen meenemen.

Vergelijkbare vertalingen voor "away from home" in Nederlands

away bijwoord
from voorzetsel
home zelfstandig naamwoord
home bijwoord