EN

award {zelfstandig naamwoord}

volume_up
award (ook: fee, premium, prize)
The award is to be presented in May 2004, some weeks before the election.
De prijs zal in mei 2004 worden uitgereikt, enkele weken voor de verkiezingen.
But the real award came from Society for Newspaper Design.
Maar de echte prijs kwam van het "Genootschap voor Krantenontwerp".
We've got the best school award for three years successively.
We hebben de prijs van de beste school drie jaar na elkaar gewonnen.
White man has his hand in the car...... you give him a Good Samaritan award.
Een blanke heeft z'n hand in een auto...... en je geeft hem een beloning.
NL

Academy Award {de}

volume_up
1. film & televisie
Academy Award

Voorbeeldzinnen voor "award" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNegotiations on the award of concessions must be completed without delay.
Wat betreft de gunning moeten de onderhandelingen nu snel vruchten gaan afwerpen.
EnglishThe award is to be presented in May 2004, some weeks before the election.
De prijs zal in mei 2004 worden uitgereikt, enkele weken voor de verkiezingen.
EnglishWhite man has his hand in the car...... you give him a Good Samaritan award.
Een blanke heeft z'n hand in een auto...... en je geeft hem een beloning.
EnglishThe arbitrator’ s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
In de beslissing van de bemiddelaar wordt niet aangegeven wat een acceptabel tarief is.
EnglishMy solution: award me this patent and I will troll them out of existence.
Mijn oplossing: geef me dit patent en ik zal ze in de vernieling trollen.
EnglishThis was the winner of an international design award in, I think, 1966, something like that.
Dit gebouw won een internationale designprijs in, ik denk, 1966 of rond die koers.
EnglishHowever, we cannot award full marks overall since some problems remain.
Toch is het nog geen onverdeeld succes, want er zijn nog steeds problemen.
EnglishAnd this is a video that has actually won an award as the best documentary of the year.
Dit is een video die bekroond is als beste documentaire van het jaar.
EnglishThe award of the Nobel prize to Wangari Maathai is an example of what can be done.
De toekenning van de Nobelprijs aan Wangari Maathai is een voorbeeld van wat er kan worden gedaan.
EnglishThe questions of the award of contracts, buildings and staff are at issue.
Het gaat hierbij om vraagstukken zoals het gunnen van contracten, de gebouwen en het personeel.
EnglishOnly under exceptional circumstances, then, does it really make sense to award compulsory licences.
Het verlenen van dwanglicenties is dus alleen zinvol in uitzonderingsgevallen.
EnglishThe results of an award against the European Union would be disastrous in many respects.
Het resultaat van een veroordeling van de Europese Unie zou in veel opzichten desastreus zijn.
EnglishAnd the award was about a celebration for a building which had been in use over a long period of time.
De prijs hield een viering in van een gebouw dat reeds lange tijd in gebruik was.
EnglishThe result is that these award criteria will be more restrictive in future.
We worden straks met deze gunningscriteria dus restrictiever.
EnglishThe Sakharov prize was an award for fighting terrible systems of bondage.
De Sacharovprijs is een onderscheiding voor mensen die moordende en verknechtende systemen bestrijden.
EnglishWe've got the best school award for three years successively.
We hebben de prijs van de beste school drie jaar na elkaar gewonnen.
EnglishTherefore, I would support his view that Article 53 on award criteria should not be modified.
Daarom deel ik zijn standpunt dat artikel 53 inzake de gunningscriteria niet moet worden gewijzigd.
EnglishAnd I went onstage to accept a Webby award for Best Blog.
Ik ging het podium op om een Webby award voor Beste Blog te accepteren.
EnglishWe might have to award ourselves a Lisbon medal for stamina at some stage.
Misschien kunnen we onszelf te zijner tijd met een Lissabon-medaille belonen voor ons doorzettingsvermogen.
EnglishI was moved yesterday listening to your speech on the occasion of the award of the Sakharov prize.
Ik was gisteren ontroerd toen ik uw toespraak hoorde wanneer de Sacharov-prijs werd uitgereikt.

Synoniemen (Engels) voor "award":

award
Academy Award
English