"to avow" in het Nederlands

EN

"to avow" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to avow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPerón has resigned from the army and this we avow
Perón heeft ontslag genomen uit 't leger en dit zweren we:
EnglishThese reports have appeared at the same time as the Commission continues to avow its intention to guarantee linguistic and cultural diversity and equality within the EU.
De berichten in de media verschenen op hetzelfde moment dat de Commissie opnieuw haar wens bevestigde, de diversiteit op taalgebied en cultureel terrein en de gelijkheid binnen de EU te garanderen.

Synoniemen (Engels) voor "avowedly":

avowedly