"aviation industry" in het Nederlands

EN

"aviation industry" - vertaling Nederlands

EN

aviation industry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This, of course, determines the entire structure of the aviation industry in Europe.
Dat bepaalt natuurlijk de hele structuur van de luchtvaartindustrie in Europa.
The point is that the aviation industry says a closed scheme would be a tax.
Het punt is dat de luchtvaartindustrie zegt dat een gesloten systeem neerkomt op een belastingheffing.
Proposing new standards has a huge impact on the European aviation industry as a whole.
Het voorstellen van nieuwe normen heeft namelijk grote gevolgen voor de hele Europese luchtvaartindustrie.

Voorbeeldzinnen voor "aviation industry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis, of course, determines the entire structure of the aviation industry in Europe.
Dat bepaalt natuurlijk de hele structuur van de luchtvaartindustrie in Europa.
EnglishThere is a grave risk that the aviation industry is facing chaos.
De luchtvaart loopt een grote kans om in een gevaarlijke chaos terecht te komen.
EnglishWe now wonder how solid the basis for the European aviation industry is.
De vraag die wij dan hebben is: hoe stevig is nu de basis voor die Europese luchtvaartsector?
EnglishThe point is that the aviation industry says a closed scheme would be a tax.
Het punt is dat de luchtvaartindustrie zegt dat een gesloten systeem neerkomt op een belastingheffing.
EnglishMr President, the liberalization of the aviation industry has been taking place for decades.
Mijnheer de Voorzitter, de liberalisering van de luchtvaart is nu een paar decennia aan de gang.
EnglishIt is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Het is van cruciaal belang dat alle bedrijfstakken hieraan een bijdrage leveren, dus ook de luchtvaartsector.
EnglishMr President, the European aviation industry is in full swing and is experiencing exciting times.
- Voorzitter, de Europese luchtvaartsector is volop in beweging en beleeft opwindende tijden.
EnglishThe troubled aviation industry has enjoyed tax exemptions on air fuel for a long time.
De in moeilijkheden verkerende luchtvaartsector heeft lange tijd geprofiteerd van belastingvrije kerosine.
EnglishProposing new standards has a huge impact on the European aviation industry as a whole.
Het voorstellen van nieuwe normen heeft namelijk grote gevolgen voor de hele Europese luchtvaartindustrie.
EnglishThe Commission must urgently review its approach to the aviation industry.
Het is dringend noodzakelijk dat de Commissie haar standpunt ten aanzien van de Europese luchtvaart herziet.
EnglishIn short, the aviation industry is heading for stormy weather.
Kortom, de luchtvaartsector heeft roerige tijden voor de boeg.
EnglishI think this is a matter of life and death, especially for small companies starting out in the aviation industry.
Ik denk dat dat een levenszaak is voor vooral kleine maatschappijen die op de markt komen.
EnglishIf it does, then I think we will have done both the aviation industry and safety a huge service.
Wanneer we daarin slagen is dat volgens mij een grote stap voor de luchtvaartindustrie, maar ook voor de veiligheid.
EnglishWhen I began my career in the aviation industry 30 years ago, very few people could afford to fly.
Aan het begin van mijn luchtvaartcarrière dertig jaar geleden konden maar weinig mensen zich een vliegreis veroorloven.
EnglishThe civil aviation industry is experiencing annual growth of some 6 % and this is expected to double in 10 years!
De burgerluchtvaart groeit jaarlijks met ongeveer 6%, en die groei zou de komende 10 jaar nog moeten verdubbelen!
EnglishHowever, the draft proposal took no account of the financial impact on the European aviation industry.
Het ontwerpvoorstel heeft echter totaal geen rekening gehouden met de financiële gevolgen voor de Europese luchtvaartsector.
EnglishThat is a fact that exists within the aviation industry.
EnglishI say to them: I give you the support of my group in the quest to keep a European civil aviation industry alive.
Ik zeg tegen hen: U heeft de steun van mijn fractie bij uw streven de Europese burgerluchtvaart overeind te houden.
EnglishTogether we must build up a civil aviation industry which is sustainable at economic, social and environmental levels.
Wij moeten tezamen een burgerluchtvaart tot stand brengen die duurzaam is op economisch, sociaal en milieugebied.
EnglishIt is of the utmost importance that the tens of thousands of jobs currently under threat in the aviation industry are saved.
Het is van het grootste belang om de tienduizenden banen in de luchtvaartindustrie te redden die nu in gevaar zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "aviation industry" in Nederlands

aviation zelfstandig naamwoord
industry zelfstandig naamwoord
banking industry zelfstandig naamwoord
craft industry zelfstandig naamwoord
trade and industry zelfstandig naamwoord
clothing industry zelfstandig naamwoord
airline industry zelfstandig naamwoord
Andere woorden