EN

aviation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. luchtvaart
Labelling and traceability are necessary in aviation as well.
Etikettering en traceerbaarheid zijn noodzakelijk, ook in de luchtvaart.
We would also draw attention to the human side of developments within aviation.
We vragen ook aandacht voor de menselijke kant van ontwikkelingen in de luchtvaart.
You are not represented at international level when aviation is at issue.
U wordt niet op internationaal niveau vertegenwoordigd als het over luchtvaart gaat.

Voorbeeldzinnen voor "aviation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
Ik ben er echter van overtuigd dat luchtvaartveiligheid een relatief begrip is.
EnglishThe growth in air traffic demands more and more guarantees of aviation safety.
Het toenemend luchtverkeer eist steeds meer waarborgen inzake de vliegveiligheid.
EnglishWe would also draw attention to the human side of developments within aviation.
We vragen ook aandacht voor de menselijke kant van ontwikkelingen in de luchtvaart.
EnglishWe have, in my judgment, taken a great step forward in the area of aviation safety.
Dit is een belangrijke stap op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart.
EnglishThis, of course, determines the entire structure of the aviation industry in Europe.
Dat bepaalt natuurlijk de hele structuur van de luchtvaartindustrie in Europa.
EnglishThe second option is the improvement of the fuel efficiency of aviation engines.
De tweede optie is het bevorderen van efficiënt brandstofgebruik door vliegtuigmotoren.
EnglishAviation is making an increased contribution to emissions of greenhouse gases.
Het luchtvervoer draagt steeds meer bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
EnglishAviation is the area with the fastest increase in emissions of greenhouse gases.
Het luchtverkeer laat immers de grootste stijging van emissies van broeikasgassen zien.
EnglishThis discussion is immaterial in the US, as it has one aviation authority.
Die discussie kennen ze in de VS niet, want daar is één luchtvaartautoriteit.
EnglishThe fourth problem is that it is not easy to tackle the aviation sector.
Probleem vier is dat het niet gemakkelijk is de luchtvaartsector aan te pakken.
EnglishAviation is one of the most rapidly growing sources of greenhouse gases.
De luchtvaart is namelijk een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgassen.
EnglishYou are not represented at international level when aviation is at issue.
U wordt niet op internationaal niveau vertegenwoordigd als het over luchtvaart gaat.
EnglishAviation is without doubt one of the most exciting and stimulating industries.
De luchtvaart is zonder twijfel een van de meest enerverende en stimulerende industrieën.
EnglishIn aviation, for example, English is the right language of communication.
In de luchtvaart, bijvoorbeeld is het overduidelijk dat Engels de goede voertaal is.
English1996 was the worst year ever for civil aviation, with 1600 fatalities.
1996 was het slechtste jaar tot nu toe in de burgervluchtvaart met 1.600 doden.
EnglishThis directive will certainly lead to better standards in aviation safety.
Deze richtlijn zal zeker bijdragen aan meer veiligheid in het luchtverkeer.
EnglishBe that as it may, Europe still has a great deal to do on the question of aviation.
Hoe het ook zij, Europa heeft nog veel werk voor de boeg op het gebied van de luchtvaart.
EnglishOnce again, I would advocate the introduction of a tax on aviation fuel.
Nogmaals pleit ik voor het invoeren van een belasting op vliegtuigbrandstof.
EnglishThe problems in aviation are making themselves felt in the air and at the airports.
De problemen in de luchtvaart doen zich zowel voor in het luchtruim als op de luchthavens.
EnglishAviation is in fact responsible for 2.5 % of CO2 emissions world wide.
De luchtvaart veroorzaakt in feite slechts 2,5% van de mondiale CO2-uitstoot.

Synoniemen (Engels) voor "aviation":

aviation
aviator