"avian" in het Nederlands

EN

"avian" - vertaling Nederlands

NL
EN

avian {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
avian
volume_up
aviair {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "avian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhy is the Commission not proposing similar terms in the case of avian influenza?
Waarom doet de Commissie geen gelijksoortig voorstel voor de vogelgriep?
EnglishIt was only when you returned that you later found that it was actually avian flu.
Pas na terugkeer kwam u erachter dat het wel degelijk ging om vogelgriep.
EnglishThe same principles are today in the avian influenza measures just adopted.
Dezelfde principes worden momenteel overgenomen in de maatregelen voor de vogelgriep.
EnglishWe are moving on to a debate on avian influenza and market support measures.
Straks houden we een debat over vogelgriep en maatregelen ter ondersteuning van de markt.
EnglishThe many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.
De talrijke gevallen van vogelgriep in de Europese Unie hebben ons niet onberoerd gelaten.
EnglishThe Commission has proposed a new directive regarding avian influenza.
De Commissie heeft een nieuwe richtlijn voorgesteld betreffende deze ziekte.
EnglishSo the non-avian dinosaurs are the big clunky ones that went extinct.
De niet-aviaire dinosauriërs zijn die grote lobbessen die zijn uitgestorven.
EnglishNo sooner did avian flu pop up than we in Europe declared ourselves prepared for it.
De vogelgriep was amper uitgebroken, of we zeiden in Europa al dat we erop voorbereid waren.
EnglishThis is one of my papers: "A pygostyle from a non-avian theropod."
Dit is een van mijn papers: "Staartwervels van een niet-vliegende theropode."
EnglishMr President, avian flu is once again knocking on Europe’ s door.
-- Mijnheer de Voorzitter, Polen is nu ruim een jaar lid van de Europese Unie.
EnglishNow, with avian influenza, they are recognising the hallmarks of such a virus.
Bij de vogelgriep herkennen zij nu de kenmerken van zo'n virus.
EnglishThe scientific evidence is that the risk to humans of avian flu is almost zero.
Het wetenschappelijk bewijs geeft aan dat het risico van de vogelgriep voor mensen vrijwel nihil is.
EnglishThe current threat of the mutation of avian flu demonstrates the role industry must play.
Het gevaar dat de vogelgriep muteert, betekent dat de industrie een belangrijke rol toevalt.
EnglishMr President, avian flu, like other viral infections, can be very dangerous.
Mijnheer de Voorzitter, vogelgriep kan, net als andere virale infecties, bijzonder gevaarlijk zijn.
EnglishThat's the sound of genetic mutations of the avian flu becoming a deadly human flu.
Dat is het geluid van genetische mutaties van de vogelgriep die een dodelijke menselijke griep wordt.
EnglishAvian influenza is being presented as a further horseman of the Apocalypse.
De vogelgriep wordt opgeblazen tot demonische proporties.
EnglishAvian influenza itself does not represent a serious danger to breeders.
De vogelgriep zelf vormt geen gevaar voor de pluimveehouders.
EnglishI welcome this proposed Directive on measures for the control of avian influenza.
-- Ik verwelkom dit voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza.
EnglishAvian flu – to the best of my knowledge – is an infection of the gut, not of the respiratory tract.
Vogelgriep is, naar mijn beste weten, een infectie van het darmkanaal, niet van de luchtwegen.
EnglishMr President, avian flu is clearly a major fatal threat to birds and humans.
-- Mijnheer de Voorzitter, vogelgriep is duidelijk een belangrijke dodelijke bedreiging voor vogels en mensen.