"average time" in het Nederlands

EN

"average time" - vertaling Nederlands

EN

average time {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The average time that it takes for a case to be heard has risen from 17 months in 1988 to 23 months last year.
De gemiddelde tijd voordat een zaak voorkomt is toegenomen van 17 maanden in 1988 tot 23 maanden vorig jaar.

Voorbeeldzinnen voor "average time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe average time for diagnosing it is going up: it now stands at nine years.
Het duurt gemiddeld steeds langer voordat de diagnose gesteld wordt: dat is nu negen jaar.
EnglishIn Greece, the average waiting time for a kidney transplant is over 8 years.
In Griekenland is de gemiddelde wachttijd voor niertransplantatie nu al langer dan acht jaar.
EnglishOur standard of living has now reached the EU average for the first time ever.
Onze levensstandaard heeft nu voor het eerst in de geschiedenis het gemiddelde van de EU bereikt.
EnglishLithuania is among those countries where all complaints are resolved on time, on average within 43 days.
Juridische procedures en regelgeving vormen zelden een praktische oplossing, SOLVIT is dat wel.
EnglishThe average time that it takes for a case to be heard has risen from 17 months in 1988 to 23 months last year.
De gemiddelde tijd voordat een zaak voorkomt is toegenomen van 17 maanden in 1988 tot 23 maanden vorig jaar.
EnglishThe average time for ratification by the national parliaments is currently between two and a half and three years.
Gemiddeld wordt er door de nationale parlementen pas geratificeerd na een periode van twee en een half tot drie jaar.
EnglishAnd this is much longer than the average length of time we usually programme for Commission speeches.
Dat vergde natuurlijk wel enige tijd en zoals zo vaak het geval is, was dat meer dan wij hadden gepland voor de opmerkingen van de Commissie.
EnglishUntil now, it generally took on average nine months, but the average time has now been reduced to between 40 and 45 days.
Tot op heden duurde de overbrengingsprocedure gemiddeld negen maanden; dit is teruggebracht tot gemiddeld 40 tot 45 dagen.
EnglishIn ten years ' time, on average, the reactors that now provide us with heat and light will have reached the end of their lives.
Over gemiddeld tien jaar zullen de reactoren die ons nu stroom geven voor onze verlichting en verwarming, aan het einde van hun levensloop zijn.
EnglishHowever, this can be extended to 60 hours a week provided the average weekly working time over a period of four months remains 48 hours.
Die arbeidstijd kan tot 60 uur per week worden verlengd als de gemiddelde arbeidstijd van 48 uur per week gedurende meer dan vier maanden wordt gerespecteerd.
EnglishThere is no known cure, the cause is unknown and the average diagnosis time is rising, not falling, now standing at nine years.
De oorzaak van de ziekte is onbekend, er is geen effectieve behandeling bekend en de gemiddelde tijd die nodig is voor het stellen van een diagnose, momenteel negen jaar, neemt toe in plaats van af.
EnglishIt is strange, however, that no deadline has been set for them to reach this completion point, although the average time frame should be at least 15 months in practice.
Vreemd genoeg is er echter geen einddatum vastgesteld voor het bereiken van het completion point, alhoewel gemiddeld daarvoor op zijn minst 15 maanden nodig zijn.
EnglishWorking time could be reduced by taking the average weekly working time, calculated over the year, and prohibiting anything over 48 hours per week.
We zouden de arbeidstijd kunnen verminderen door de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd op jaarbasis als uitgangspunt te nemen en te verbieden dat er meer dan 48 uur per week gewerkt wordt.

Vergelijkbare vertalingen voor "average time" in Nederlands

average bijvoeglijk naamwoord
time zelfstandig naamwoord
all the time bijwoord
for a long time bijwoord
Dutch