"average price" in het Nederlands

EN

"average price" - vertaling Nederlands

EN

average price {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. financiën
The average price of a human being today, around the world, is about 90 dollars.
De gemiddelde prijs van een mens vandaag de dag, over de hele wereld, is ongeveer $90.
Their average price, for last year, was 48 dollars.
Hun gemiddelde prijs was vorig jaar 48 $.
And pretty soon, the average price was 192 dollars.
Snel daarna was de gemiddelde prijs 192 dollar.

Voorbeeldzinnen voor "average price" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe average price of a human being today, around the world, is about 90 dollars.
De gemiddelde prijs van een mens vandaag de dag, over de hele wereld, is ongeveer $90.
EnglishWe fix the guide price and then base compensation on the average market price.
Wij stellen de richtprijs vast en baseren de compensatie vervolgens op de gemiddelde marktprijs.
EnglishAnd pretty soon, the average price was 192 dollars.
Snel daarna was de gemiddelde prijs 192 dollar.
EnglishTheir average price, for last year, was 48 dollars.
EnglishThe average price of imported footwear has fallen significantly, but the retail price of products has not.
De gemiddelde prijs van geïmporteerde schoenen is aanzienlijk gedaald, maar de verkoopprijs van de producten is niet gedaald.
EnglishThe affordability principle means that the Member States set geographical average prices, price ceilings and so forth.
Daardoor kunnen de lidstaten onder meer geografisch bepaalde gemiddelde prijzen opleggen en maximumprijzen vaststellen.
EnglishProcessor performance on Intel chips, the average price of a transistor -- 1968, you could buy one transistor for a dollar.
Processor prestaties op Intel-chips, de gemiddelde prijs van een transistor -- 1968, kocht je een transistor voor een dollar.
EnglishThe average import price is EUR 8, while every one of us knows that shoes in a shop normally cost many times more than that.
De gemiddelde importprijs bedraagt 8 euro, terwijl iedereen van ons weet dat schoenen in de winkel normaal gesproken het veelvoudige daarvan kosten.
EnglishNorwegian exporters will have to show that their weighted average price over the three-month period does not fall below this price floor.
De Noorse exporteurs zullen moeten aantonen dat hun gewogen gemiddelde prijs gedurende de periode van drie maanden niet onder deze minimumprijs komt.
EnglishSometimes subsidies are paid to canned-tomato producers because the price at which they have to purchase tomatoes is higher than the international average price.
Producenten van tomaten in blik krijgen soms subsidies, omdat de prijs waartegen ze de tomaten moeten inkopen, hoger is dan de gemiddelde wereldprijs.

Vergelijkbare vertalingen voor "average price" in Nederlands

price zelfstandig naamwoord
average bijvoeglijk naamwoord
to reduce the price werkwoord
to price werkwoord
target price zelfstandig naamwoord
average rate zelfstandig naamwoord
bargain price zelfstandig naamwoord
fixed price zelfstandig naamwoord