"avant-garde" in het Nederlands

EN

"avant-garde" - vertaling Nederlands

NL

"avant-garde" - vertaling Engels

EN

avant-garde {zelfstandig naamwoord}

volume_up
avant-garde
These small- and medium-sized enterprises are the avant-garde of the business sector.
Die kleine en middelgrote ondernemingen zijn de avant-garde van het bedrijfsleven.
For that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field.
Ik wil u daarom gelukwensen - u bent de avant-garde op dit gebied.
Some people will say it's for avant-garde marketing research.
Sommige mensen zullen zeggen dat het voor avant-garde marketingonderzoek is.
avant-garde (ook: attacker)
NL

avant-garde {de}

volume_up
Die kleine en middelgrote ondernemingen zijn de avant-garde van het bedrijfsleven.
These small- and medium-sized enterprises are the avant-garde of the business sector.
Ik wil u daarom gelukwensen - u bent de avant-garde op dit gebied.
For that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field.
Sommige mensen zullen zeggen dat het voor avant-garde marketingonderzoek is.
Some people will say it's for avant-garde marketing research.

Voorbeeldzinnen voor "avant-garde" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese small- and medium-sized enterprises are the avant-garde of the business sector.
Die kleine en middelgrote ondernemingen zijn de avant-garde van het bedrijfsleven.
EnglishA guy in England called Heston Blumenthal, he's developed his avant-garde cuisine.
Een kerel in Engeland, Heston Blumenthal, ontwikkelde zijn eigen avant-gardistische keuken.
EnglishFor that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field.
Ik wil u daarom gelukwensen - u bent de avant-garde op dit gebied.
EnglishSome people will say it's for avant-garde marketing research.
Sommige mensen zullen zeggen dat het voor avant-garde marketingonderzoek is.
EnglishI wanted to become an avant-garde artist -- and Punch and Judy was certainly not where I wanted to go.
Ik wilde een avant-garde kunstenaar worden en Jan Klaassen en Katrijn waren beslist niet mijn doel.
EnglishYou will join me in the avant-garde of the new aesthetic.
Je vergezelt me in de avant-garde van de Nieuwe Esthetiek.
EnglishFinally, I repeat once again that on this issue the European Parliament should display its avant-garde role.
Tenslotte wil ik nog zeggen dat ons Europees Parlement terzake andermaal zijn voortrekkersrol moet spelen.
EnglishIf there is one sector that is in the avant-garde of globalisation, as it were, it is the textiles sector.
Als er een sector is die wat betreft de globalisering in zekere zin vooroploopt, is dat wel de textielsector.
EnglishHe's developed a very avant-garde cuisine.
Hij ontwikkelde een zeer avant-gardistische keuken.
EnglishWe are in favour of greater flexibility, but we have no use for a self-appointed avant garde to take the decisions on our behalf.
Wij zijn voorstander van grotere flexibiliteit, maar wij willen geen avant-garde die zichzelf benoemt en in onze plaats beslissingen neemt.
EnglishYou're expected to write informative, poignant and characteristic stories and leave the experimental and avant-garde to your Western colleagues.
Er wordt verwacht dat je informatieve, scherpe en karakteristieke verhalen schrijft en dat je het experiment en de avant-garde aan je Westerse collega's laat.
EnglishAnd what we'd like to say with "Yes is More" is basically trying to question this idea that the architectural avant-garde is almost always negatively defined, as who or what we are against.
En wat we willen zeggen met Yes is More, is dat we het principe aan de kaak willen stellen dat de architectonische avant-garde altijd negatief wordt neergezet, alsof we ergens tegen zijn.

Synoniemen (Engels) voor "avant-garde":

avant-garde