"avalanche" in het Nederlands

EN

"avalanche" - vertaling Nederlands

NL
NL
EN

avalanche {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
avalanche (ook: landslide)
When the avalanche came...... it took us a week to climb out.
Toen de lawine voorbij was, hebben we 'n week gegraven.
This is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Dit geldt dubbel voor de lawine van ingediende amendementen waarmee op meer begrotingsmiddelen wordt aangedrongen.
I am fully aware, Mr President, that Parliament does not want an avalanche of studies on the matter.
Het is heel goed tot me doorgedrongen dat het Parlement geen lawine van studies wil, mijnheer de Voorzitter.
2. geologie
avalanche
When the avalanche came...... it took us a week to climb out.
Toen de lawine voorbij was, hebben we 'n week gegraven.
This is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Dit geldt dubbel voor de lawine van ingediende amendementen waarmee op meer begrotingsmiddelen wordt aangedrongen.
I am fully aware, Mr President, that Parliament does not want an avalanche of studies on the matter.
Het is heel goed tot me doorgedrongen dat het Parlement geen lawine van studies wil, mijnheer de Voorzitter.

Voorbeeldzinnen voor "avalanche" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOr how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
Een sint-bernardshond, die ergens onder de lawines nog een spoor van leven aantreft?
EnglishFor it is they who have to live with the ever-growing avalanche of traffic.
Zij is namelijk degene die dag in dag uit met de stortvloed van verkeer moet leven.
EnglishIn the absence of any multilateral rules, there will be an avalanche of bilateral agreements.
Zonder multilaterale regels zal er een wirwar aan bilaterale overeenkomsten komen.
EnglishAs such, we need to get a move on, otherwise we will be buried under an avalanche.
Dus we moeten snel werken, want anders worden we ondergesneeuwd.
EnglishConcerns about an avalanche of cheap labour have proved unfounded.
De vrees om overspoeld te worden door goedkope arbeidskrachten, is ongegrond gebleken.
EnglishAre you not concerned that this could lead to us being buried in a veritable avalanche of court cases?
Bent u niet bang dat er een groot aantal processen op ons af zal komen?
EnglishWhen the avalanche came...... it took us a week to climb out.
Toen de lawine voorbij was, hebben we 'n week gegraven.
EnglishI am fully aware, Mr President, that Parliament does not want an avalanche of studies on the matter.
Het is heel goed tot me doorgedrongen dat het Parlement geen lawine van studies wil, mijnheer de Voorzitter.
EnglishThis is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Dit geldt dubbel voor de lawine van ingediende amendementen waarmee op meer begrotingsmiddelen wordt aangedrongen.
EnglishThe promise being that the sensitive Alpine region would not be buried under an endless avalanche of transit traffic.
Die belofte luidde: het kwetsbare Alpengebied zal niet onder een eindeloze transitolawine bedolven worden.
EnglishI think it would be fitting for the European Parliament also to observe one minute's silence in memory of the victims of the Galtür avalanche.
Ook het Europees Parlement zou dat moeten doen om de slachtoffers van de lawineramp in Galtür te gedenken.
EnglishWe must not and cannot give the impression that the Union exclusively wishes to defend itself from an avalanche of refugees and economic migrants.
We mogen niet de indruk wekken dat de Unie zich enkel wil beschermen tegen een invasie van vluchtelingen en economische immigranten.
EnglishHowever, what concerns the working classes of the European Union is certainly not that, but rather the avalanche of collective dismissals.
De werkende klassen van de Europese Unie maken zich daar echter helemaal niet bezorgd om, maar veeleer om de stortvloed van collectieve ontslagen.
EnglishThe sectors which have been liberalised are experiencing an avalanche of mergers and acquisitions, leading inevitably to monopoly situations.
In de sectoren die geliberaliseerd zijn, zien we een stortvloed van fusies en overnames die onvermijdelijk leiden tot monopolistische toestanden.
EnglishComputer-controlled selling programmes turned a random blip into an avalanche, burying jobs, lives and industries across the globe.
Met de computergestuurde verkoopprogramma's leidt een willekeurige bliep tot een lawine, waaronder overal ter wereld banen, levens en industrieën worden bedolven.
EnglishFollowing the Galtur disaster of February 1999, in which 31 people lost their lives, almost EUR 10 million are to be allocated to an avalanche prevention measure.
Na de ramp in Galtur in februari 1999, waarbij 31 mensen om het leven kwamen, is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen ter preventie van lawines.
EnglishMr President, we should spare a thought this morning for the victims of yesterday's avalanche in the Chamonix valley which swept away around 20 chalets.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag willen dat we vanmorgen even stilstaan bij de slachtoffers van de lawine die gisteren in de vallei van Chamonix een twintigtal chalets heeft meegesleurd.
EnglishMr President, I see that at the last minute there has been an avalanche of explanations of votes regarding referral of the Napolitano report to committee.
Mijnheer de Voorzitter, ik zie dat er op het laatste moment heel wat stemverklaringen zijn ingediend die betrekking hebben op het terugverwijzen van het verslag-Napolitano naar de bevoegde commissie.
EnglishMr President, just before you commence the voting, I would like to draw your attention to the rules of this House and to the avalanche of lobbyists that are in the corridor outside this House.
Mijnheer de Voorzitter, vóór we tot de stemming overgaan, wil ik uw aandacht vestigen op het Reglement van dit Parlement en de massa lobbyisten die zich in de gang bevinden.
English. – I abstained in the final vote on this report because the European Parliament, as is its wont, has translated its honourable intentions into an avalanche of unenforceable rules and regulations.
, Ik heb me onthouden van stemming over dit verslag omdat het Europees Parlement zoals gewoonlijk zijn goede bedoelingen heeft vertaald in een waslijst van onuitvoerbare regels.

Synoniemen (Engels) voor "avalanche":

avalanche
English