"available from" in het Nederlands

EN

"available from" - vertaling Nederlands

EN

available from

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "available from" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd this sort of data explosion available from these is really almost becoming a challenge.
De hieruit voortvloeiende data-explosie wordt bijna een uitdaging op zichzelf.
EnglishThere has been a considerable reduction in the resources available from the European Community.
Er is stevig gekort op de voor de Europese Gemeenschap beschikbare middelen.
EnglishSome half-a-dozen copies are now available from the President.
De Voorzitter heeft inmiddels zo'n zes exemplaren liggen, die kunnen worden ingezien.
EnglishYou know that considerable funds will be available from 2007 until 2013.
U weet daarnaast allemaal dat er tussen 2007 en 2013 aanzienlijke fondsen beschikbaar zullen zijn.
EnglishAssistance is already available for wool producers from the Union's Structural Funds programmes.
De wolproducenten kunnen wel steun uit de structuurfondsen krijgen.
EnglishWe were also told that the document would be available from 9.00 a. m. or 9.15 a. m. today.
Er is ons ook gezegd dat de tekst van de interpretatie rond 9.00 uur, 9.15 uur beschikbaar zou zijn.
EnglishDo you know that many people believe that euro coins and notes will be available to them from 4 January?
Weet u dat vele mensen denken dat er vanaf 4 januari euro-munten en euro-biljetten zijn?
EnglishOne cannot readily extrapolate from information available in relation to scrapie directly across to BSE.
Men kan informatie over scrapie niet klakkeloos extrapoleren naar BSE.
EnglishThis means that products that are safe and widely available will be withdrawn from the market.
Dit betekent dat producten die veilig en overal verkrijgbaar zijn uit de markt zullen worden genomen.
EnglishThat information has to be available from independent sources.
Die informatie moet afkomstig zijn van onafhankelijke bronnen.
EnglishThe key figures will therefore be available to you as from tomorrow.
Morgen zult u dus over de cijfers kunnen beschikken.
EnglishEUR 50 million will be made available from appropriations that were previously earmarked for fishing agreements.
Uit de middelen die voor de visserijovereenkomsten waren gereserveerd, zal 50 miljoen euro vrijkomen.
EnglishThis is why we propose to reduce the amount available from EUR 16 billion to EUR 12 billion.
Dat is de reden waarom er voorgesteld wordt het beschikbare maximumbedrag slechts van 16 naar 12 miljard euro te verlagen.
EnglishNo concrete results are available from that source to confirm any link between MAP and Crohn's disease.
Genoemd project heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd voor een verband tussen MAP en de ziekte van Crohn.
EnglishThis programme is therefore conditional on funds totalling EUR 50 million being made available for the period from 2001 to 2005.
Voor de periode van 2001 tot 2005 hebben we voor dit programma absoluut 50 miljoen euro nodig.
EnglishI would say it would be a mistake to budget all these additional funds which have become available from the reserve, at this early stage.
Ik zou het onverstandig vinden nu al andere bestemmingen voor deze middelen te zoeken.
EnglishIt's got to be available from anywhere in the world.
EnglishCards are also available from international non-profit-making organisations, such as the ISIC pass.
Er zijn echter ook studentenkaarten die door internationale non-profitorganisaties worden uitgegeven, bijvoorbeeld de ISIC-kaart.
EnglishIn total EUR 9.7 million are available for this campaign from the 2005 budget and this year ’ s budget.
In totaal is 9,7 miljoen euro beschikbaar voor deze campagne, afkomstig uit de begroting voor 2005 en de begroting voor dit jaar.
EnglishHelp is available from the European level to develop these skills and thereby help make individuals more employable.
Op Europees niveau is het mogelijk deze kwalificaties uit te bouwen om elk individu meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Vergelijkbare vertalingen voor "available from" in Nederlands

available bijvoeglijk naamwoord
from voorzetsel
apart from bijwoord
to take leave from werkwoord
to hail from werkwoord