EN

availability {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Subject: Availability of Council meeting and committee documents
Betreft: Beschikbaarheid van documenten van de Raadsvergaderingen en de Comités
The availability of drinking water for the poor is said to be under threat.
De beschikbaarheid van drinkwater voor de armen zou worden bedreigd.
The availability of venture capital, for example, is a key factor here.
De beschikbaarheid van risicokapitaal bijvoorbeeld is daarbij een factor van belang.
In that respect, the availability of infrastructure and essential facilities become decisive factors.
Van doorslaggevend belang is in dat opzicht dat er infrastructuren en andere essentiële voorzieningen voorhanden zijn.
It is a simple fact that the availability of technical assistance is a matter defined within the regulation and not by the budgetary authority.
Het is gewoon zo dat het voorhanden zijn van technische steun binnen de verordening is vastgelegd en niet door de begrotingsautoriteit wordt geregeld.
Apart from the obvious political constraints, other key factors are the absence of a sense of personal safety, and the availability of jobs and housing.
Behalve de duidelijke politieke pressie, geeft het gevoel van gebrek aan persoonlijke veiligheid hier de doorslag, alsmede het voorhanden zijn van werk en onderdak.
availability (ook: employability, operability)
volume_up
inzetbaarheid {de}

Voorbeeldzinnen voor "availability" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe readers also want rapid availability of books, and our system guarantees this.
Ook willen de lezers dat boeken snel worden geleverd en dat kan met ons systeem.
EnglishAlong with the availability of euros, payment by bank card is another bottleneck.
Naast de beschikbaarstelling van euro's is ook de betaling met de bankpas een knelpunt.
EnglishFragmentation itself probably has very little to do with the availability of capital.
De fragmentatie heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid van kapitaal.
EnglishWe are also demanding that this availability be geographically comprehensive.
Wij eisen dat deze verkrijgbaarheid in geografisch opzicht dekkend is.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
De toekomst van breedband hangt volkomen af van de beschikbaarheid van geschikte content.
EnglishMany technical issues and adaptations require the availability of comitology powers.
Er zijn talloze technische kwesties en aanpassingen die comitologiebevoegdheden vereisen.
EnglishThe availability of venture capital, for example, is a key factor here.
De beschikbaarheid van risicokapitaal bijvoorbeeld is daarbij een factor van belang.
EnglishThe general availability of this material on the Internet is stunning.
Het is verbazingwekkend hoe veelvuldig dit materiaal op Internet voorkomt.
EnglishSubject: Availability of Council meeting and committee documents
Betreft: Beschikbaarheid van documenten van de Raadsvergaderingen en de Comités
EnglishThe availability of drinking water for the poor is said to be under threat.
De beschikbaarheid van drinkwater voor de armen zou worden bedreigd.
EnglishThis change is directly related to the Council's availability.
Deze wijziging vloeit direct voort uit het feit dat de Raad niet beschikbaar is.
EnglishWe are also, for example, under an obligation to increase the availability of condoms.
Ook hebben wij de verplichting om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van condooms te vergroten.
EnglishThey care about availability, so the big risk for them is not having product at all.
Hun zorg is de beschikbaarheid, dus het risico voor hen is om helemaal geen product te hebben.
EnglishThe availability of soya meal on the world market is not a problem.
Sojaschroot is op de wereldmarkt in voldoende mate beschikbaar en vormt geen probleem.
EnglishWe're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
We zien naast deze snelle toename van mobieltjes een verwachting van beschikbaarheid.
EnglishThat such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
Dat zo'n verbod de beschikbaarheid van geneesmiddelen in gevaar brengt, waag ik te betwijfelen.
EnglishThey announced these measures to increase the availability of products.
Deze maatregelen zijn bedoeld om meer producten beschikbaar te maken.
EnglishWe want the availability of medicinal products for citizens throughout the European Union.
Wij willen dat geneesmiddelen in de gehele Europese Unie beschikbaar zijn voor de burgers.
EnglishThe same holds true for Amendment 49 on the dissemination and availability of results.
Hetzelfde geldt voor amendement 49 over de verspreiding en de beschikbaarheid van de resultaten.
EnglishAnd part of that was the amazing availability of technology, knowing we could do anything.
Mede dankzij de geweldige beschikbare technologie, in de wetenschap dat we alles konden doen.

Synoniemen (Engels) voor "availability":

availability
available