EN

to avail [availed|availed] {werkwoord}

volume_up
The young victim's terrified screams were to no avail.
Hoe hard het slachtoffertje ook gilde in zijn doodsangst, het mocht hem niet baten.
We have voted in favour of the amendments by the Committee on the Environment, but to no avail.
Wij hebben voor de amendementen van de milieucommissie gestemd maar dat heeft niet mogen baten.
We have discussed the matter on several occasions with the United States, but to no avail.
Wij hebben met de VS reeds meerdere gesprekken daarover gehad, maar dat heeft tot dusver niet mogen baten.
But, as you know, Mr President, the international efforts were of no avail.
Maar, Voorzitter, u weet het, alle internationale inspanningen hebben niet geholpen.
The European Union has taken a number of measures with regard to Burma, but to no avail.
De Europese Unie heeft al een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van Birma, maar het heeft niets geholpen.
As the President-in-Council stated a moment ago, we sang and lamented behind the scenes, but to no avail.
Wij hebben in Den Haag volop, zoals de Raadsvoorzitter het uitdrukte, gezongen in de coulissen en we hebben gelamenteerd, maar het heeft allemaal niet geholpen.

Voorbeeldzinnen voor "to avail" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI made representations on behalf of several of those people, but to no avail.
Ik heb namens verschillende van deze mensen protest aangetekend, maar tevergeefs.
EnglishThe Commission has been advocating all this for years, however, to no great avail.
Alleen zegt de Commissie dit al jaren, zonder dat het ook maar iets oplevert.
EnglishConsumers can avail themselves of their rights only when they know what those are.
Consumenten kunnen alleen gebruik maken van hun rechten als zij die kennen.
EnglishIf we do not believe in Europe ourselves, then their confidence will be of no avail.
Als wij zelf niet eens in Europa geloven, is dit vertrouwen absoluut zinloos.
EnglishBut, as you know, Mr President, the international efforts were of no avail.
Maar, Voorzitter, u weet het, alle internationale inspanningen hebben niet geholpen.
EnglishThe political pleas by Commissioner Wallström and the troika were to no avail.
De politieke smeekbedes van commissaris Wallström en de trojka hebben geen effect gehad.
EnglishThis is precisely why it is very important to avail ourselves of this new heading.
Daarom is het zo belangrijk om ons over deze nieuwe rubriek te buigen.
EnglishNo Member State shall be obliged to avail itself of such support.
Geen enkele lidstaat is verplicht gebruik te maken van dergelijke steun.
EnglishOnly 26 % require or receive additional help or avail themselves of it.
Slechts 26 procent heeft aanvullende hulp nodig of roept die in.
EnglishOnly if all of that is to no avail do we need military crisis management.
Pas als dat allemaal niets uithaalt, kunnen wij onze toevlucht nemen tot militaire crisisbeheersing.
EnglishIf it is not, it will be unsuccessful and the EUR 60 million we are contributing will be to no avail.
Zo niet, dan zullen de 60 miljoen euro die wij nu bijdragen geen enkel effect sorteren.
EnglishIn the rapporteur's report, it appears that the measures taken so far have been to little avail.
Willen we vrouwenhandel echt voorkomen, dan zullen we toe moeten naar een andere benadering.
EnglishUnless this is the case, any talk of reconstruction is likewise to no avail.
Anders is ook elk gesprek over de wederopbouw nutteloos.
EnglishThe young victim's terrified screams were to no avail.
Hoe hard het slachtoffertje ook gilde in zijn doodsangst, het mocht hem niet baten.
EnglishWe have voted in favour of the amendments by the Committee on the Environment, but to no avail.
Wij hebben voor de amendementen van de milieucommissie gestemd maar dat heeft niet mogen baten.
EnglishInstead, they can avail themselves of the provisions afforded in this insolvency directive.
In plaats daarvan kunnen zij gebruik maken van de voorzieningen die deze insolventierichtlijn biedt.
EnglishWe have discussed the matter on several occasions with the United States, but to no avail.
Wij hebben met de VS reeds meerdere gesprekken daarover gehad, maar dat heeft tot dusver niet mogen baten.
EnglishAs rapporteur, I pulled out all the stops so that we should be ready in time, but to no avail.
Ik heb me als rapporteur uit de naad gewerkt om op tijd klaar te zijn, maar dat heeft niet mogen baten.
EnglishI have stood up to the group discipline of my delegation to support you, but to no avail.
Ik heb de fractiediscipline van mijn delegatie getrotseerd om u te steunen, maar het heeft niet mogen baten.
EnglishThe European Union has taken a number of measures with regard to Burma, but to no avail.
De Europese Unie heeft al een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van Birma, maar het heeft niets geholpen.

Synoniemen (Engels) voor "availability":

availability
available