EN

autonomous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
autonomous
All are minorities in their respective autonomous republics.
Allemaal vormen zij minderheden in hun respectievelijke autonome republieken.
The Spanish Reconquista of the Basque Autonomous Community has not succeeded.
De Spaanse Reconquista van de Baskische Autonome Regio is niet geslaagd.
Karelia has a communist government in the autonomous Karelian Republic.
In Karelië hebben wij in de autonome Karelische Republiek een communistische regering.
autonomous (ook: autonomic)
In addition, autonomous actions of the institutions have not been disputed.
Bovendien stelt het Hof autonoom optreden van de instellingen niet ter discussie.
But to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Denken dat zoiets autonoom kan zijn is echter nog iets heel anders.
We have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.
We hebben een volledig autonoom voertuig dat kan rijden in stedelijke omgevingen.
They are autonomous, even though their policy programmes are based on the political movements.
Ze zijn onafhankelijk, al is hun programma gebaseerd op politieke stromingen.
De Europese Centrale Bank is onafhankelijk.
The European Central Bank is autonomous, and my group is surely the one which always stressed this most.
De Europese Centrale Bank is onafhankelijk, en mijn fractie heeft daar altijd, meer dan wie ook, op aangedrongen.
autonomous (ook: autonomic)

Voorbeeldzinnen voor "autonomous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
Die Giorgio Napolitano zegt dat we een autonome territoriale entiteit kunnen worden.
EnglishIn addition, autonomous actions of the institutions have not been disputed.
Bovendien stelt het Hof autonoom optreden van de instellingen niet ter discussie.
EnglishTo what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
In hoeverre dat via de Palestijnse Autoriteit kan gebeuren, zal de toekomst uitwijzen.
EnglishWe have a fully autonomous vehicle that can drive into urban environments.
We hebben een volledig autonoom voertuig dat kan rijden in stedelijke omgevingen.
EnglishMember States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
De lidstaten moeten hun beleid op verantwoorde en autonome manier voeren.
EnglishThe Spanish Reconquista of the Basque Autonomous Community has not succeeded.
De Spaanse Reconquista van de Baskische Autonome Regio is niet geslaagd.
EnglishThe first problem concerns autonomous tariff quotas and the balance sheet.
Het eerste probleem is dat van de autonome tariefcontingenten en de balans.
EnglishMadam President, you mentioned the elections in the Basque Autonomous Community.
Mevrouw de Voorzitter, u had het zojuist over de verkiezingen in de Baskische Autonome Regio.
EnglishIt has autonomous organized microcircuits, has these programs which run.
Er zijn autonome georganiseerde microschakelingen om deze programma's te laten lopen.
EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Denken dat zoiets autonoom kan zijn is echter nog iets heel anders.
EnglishPoseima is a wide-ranging programme for the autonomous regions of Madeira and the Azores.
Poseima is een veelomvattend programma voor de autonome regio's Madeira en de Azoren.
EnglishWe are committed to a capability for autonomous EU action in my group.
Mijn fractie is voorstander van een defensiecapaciteit voor autonome Europese acties.
EnglishKarelia has a communist government in the autonomous Karelian Republic.
In Karelië hebben wij in de autonome Karelische Republiek een communistische regering.
EnglishMr Savary spoke of an autonomous European area of maritime safety.
Mijnheer Savary sprak over een autonome Europese ruimte voor maritieme veiligheid.
English. ~~~ They're not even autonomous.
Ze wegen duizenden kilo, zijn allerminst wendbaar en zijn ook niet autonoom.
EnglishThey are autonomous, even though their policy programmes are based on the political movements.
Ze zijn onafhankelijk, al is hun programma gebaseerd op politieke stromingen.
EnglishI think, in particular, of objective 1, which applies to the Autonomous Community of Valencia.
Ik denk in het bijzonder aan doelstelling 1 voor de autonome regio Valencia.
EnglishWe need an independent, autonomous and dynamic President of the Commission.
We hebben behoefte aan een onafhankelijke, autonome en dynamische voorzitter van de Commissie.
EnglishPoint five: genuine negotiations must take place on Tibet's future autonomous status.
Ten vijfde: er moet serieus onderhandeld worden over een toekomstig autonoom statuut van Tibet.
EnglishYou're going to see the action, three against three, completely autonomous.
Je gaat de actie kunnen zien, drie tegen drie, volledig autonoom.

Synoniemen (Engels) voor "autonomous":

autonomous