"automotive industry" in het Nederlands

EN

"automotive industry" - vertaling Nederlands

EN

automotive industry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. industrie
automotive industry
A dialogue has been launched between the Commission and the European automotive industry.
De Commissie en de Europese automobielindustrie zijn een dialoog aangegaan.
In Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Wij hebben hier in Europa nog steeds een goede automobielindustrie, voor zware en voor lichte voertuigen.
It follows that the Commission must, as a matter of urgency, come up with a perspective for the automotive industry.
De Commissie moet daarom dringend met een toekomstvisie voor de automobielindustrie komen.

Voorbeeldzinnen voor "automotive industry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Neen, dit is een onderdeel van de normale activiteiten van de auto-industrie.
EnglishA dialogue has been launched between the Commission and the European automotive industry.
De Commissie en de Europese automobielindustrie zijn een dialoog aangegaan.
EnglishIn Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Wij hebben hier in Europa nog steeds een goede automobielindustrie, voor zware en voor lichte voertuigen.
EnglishIt follows that the Commission must, as a matter of urgency, come up with a perspective for the automotive industry.
De Commissie moet daarom dringend met een toekomstvisie voor de automobielindustrie komen.
EnglishThe European automotive industry is not going to achieve the emissions reductions for cars it promises by 2008.
De Europese auto-industrie zal de emissiereducties voor auto's die zij voor 2008 heeft beloofd, niet bereiken.
EnglishHowever, I served for a year as a member of a previous high-level working group on the automotive industry.
Ik ben echter een jaar lid geweest van een niet meer bestaande werkgroep op hoog niveau voor de automobielindustrie.
EnglishWhat might at first sight appear to be a handicap for the automotive industry is in practice a great opportunity.
Wat op het eerste gezicht een beperking voor de auto-industrie lijkt te zijn is eigenlijk een geweldige buitenkans.
EnglishIt has been awful to witness how the negotiators in certain groups have taken guidance from the automotive industry.
Het is vreselijk om te zien hoe de onderhandelaars van bepaalde fracties zich door de auto-industrie hebben laten leiden.
EnglishSadly, it appears that a broad consensus for a strong climate policy is not equal to the automotive industry.
Ik doel hierbij op mobiele airconditioners, stationaire airconditioners en het systeem van gas en energie om het apparaat te laten werken.
EnglishThus we have seen a decline in sales of motor vehicles and a decline in employment in the automotive industry.
Daardoor hebben we een daling gezien in de verkoop van motorvoertuigen en een afname van de werkgelegenheid in de motorvoertuigenindustrie.
EnglishThe automotive industry - one of Europe's industrial mainstays - will have to undergo restructuring in the next ten years.
De automobielsector, een van de industriële pijlers van Europa, zal zich in het komende decennium al moeten onderwerpen aan een herstructurering.
EnglishI am referring to the famous repair clause, the spare parts clause: the complex, organic world of the automotive industry.
Wij hebben die fameuze reparatieclausule, de clausule inzake onderdelen die ons confronteert met de ingewikkelde wereld van de automobielindustrie.
EnglishAs far as the automotive industry is concerned, it is an industry that has become increasingly globalised and that consists of an ever decreasing number of companies.
Wat de auto-industrie betreft, die is steeds meer onderhevig aan globalisering en omvat steeds minder ondernemingen.
EnglishWe also want the Commission, in partnership with the automotive industry, to develop safer and more user-friendly systems for air bags.
Bovendien willen wij dat de Commissie, in samenwerking met de auto-industrie, veiligere en gebruikersvriendelijke systemen voor airbags ontwikkelt.
EnglishWe have spoken to all the stakeholders about what can and must be done to maintain a strong automotive industry in Europe.
We hebben met alle betrokkenen uit de sector gesproken over haalbare maatregelen die nodig zijn om het concurrentievermogen van de auto-industrie in Europa te handhaven.
EnglishIt is only for sensitive sectors like the automotive industry where there are specific rules, where a framework has existed since 1989, that this is not allowed.
Alleen voor specifieke sectoren, zoals de automobielindustrie waarvoor specifieke regels gelden bestaat al sedert 1989 een kaderwet die die verbiedt.
EnglishCommissioner, I should like to conclude by saying that we should not forget that the automotive industry is still an industry that excites many young people.
Dan ga ik afsluiten, mijnheer de commissaris, met te zeggen dat we niet mogen vergeten dat de automobielnijverheid nog altijd een sector is die heel veel jongeren passioneert.
EnglishIn the opinion of the Commission, as well as of various experts of the automotive industry, the construction of completely built-up truck cabs corresponds to the manufacture of trucks.
De Commissie is evenals diverse deskundigen uit de automobielsector van mening dat de productie van volledige vrachtautocabines overeenkomt met de productie van trucks.
EnglishThe same automotive industry exports vehicles to the United States which must already meet stricter requirements or, at least, the requirements as prescribed at present.
Diezelfde automobielindustrie voert voertuigen uit naar de Verenigde Staten, die inmiddels al aan strengere eisen moeten voldoen of ten minste aan de eisen zoals die nu worden gesteld.
EnglishBuses and coaches are important products of the automotive industry and we need to have certain acceptable standards so that they can freely move around the single market place.
Bussen en toerbussen zijn belangrijke producten van de automobielindustrie en er moeten bepaalde acceptabele normen zijn zodat ze vrij binnen de interne markt kunnen circuleren.

Vergelijkbare vertalingen voor "automotive industry" in Nederlands

automotive bijvoeglijk naamwoord
industry zelfstandig naamwoord
banking industry zelfstandig naamwoord
craft industry zelfstandig naamwoord
trade and industry zelfstandig naamwoord
clothing industry zelfstandig naamwoord
airline industry zelfstandig naamwoord
apparel industry zelfstandig naamwoord
automotive engineer zelfstandig naamwoord