EN

automotive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
automotive
How long do you think it will take before you can drive home your new wally-badged Shanghai automotive super-efficient car?
Hoe lang denkt u dat het duurt voor u naar huis kunt rijden in uw nieuwe super-efficiënte auto van Shanghai automobielen?

Voorbeeldzinnen voor "automotive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Neen, dit is een onderdeel van de normale activiteiten van de auto-industrie.
EnglishA dialogue has been launched between the Commission and the European automotive industry.
De Commissie en de Europese automobielindustrie zijn een dialoog aangegaan.
EnglishThis bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Dit deel, het grote geheim van automobielontwerp -- reflectie-management.
EnglishAnd I was actually collecting it from all the automotive shops in the area on my bicycle.
En ik ging op mijn fiets alle autogarages langs om het te verzamelen.
EnglishOne of the most early work was done in automotive design -- some very exciting work was done there.
Mijn vroegste werk deed ik in automobielontwerp -- heel spannend werk gebeurde daar.
EnglishMy dad owned an automotive and industrial repair shop.
Mijn vader bezat een reparatie werkplaats voor auto's en industriële machines.
EnglishIn Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Wij hebben hier in Europa nog steeds een goede automobielindustrie, voor zware en voor lichte voertuigen.
EnglishWe leverage a lot of technology from the state-of-the-art in general aviation and from automotive racing.
We gebruiken zoveel mogelijk moderne technologie uit de algemene luchtvaart en uit autoracen.
EnglishAnd it's used by aerospace and automotive.
Het wordt gebruikt door lucht- en ruimtevaart en in de automobielindustrie.
EnglishIt follows that the Commission must, as a matter of urgency, come up with a perspective for the automotive industry.
De Commissie moet daarom dringend met een toekomstvisie voor de automobielindustrie komen.
EnglishSo, what's happened in Brazil is, they've replaced 40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
In Brazilië hebben ze dus nu 40% van de brandstof voor hun voertuigen vervangen door ethanol.
EnglishThe European automotive industry is not going to achieve the emissions reductions for cars it promises by 2008.
De Europese auto-industrie zal de emissiereducties voor auto's die zij voor 2008 heeft beloofd, niet bereiken.
EnglishHowever, I served for a year as a member of a previous high-level working group on the automotive industry.
Ik ben echter een jaar lid geweest van een niet meer bestaande werkgroep op hoog niveau voor de automobielindustrie.
EnglishWhat might at first sight appear to be a handicap for the automotive industry is in practice a great opportunity.
Wat op het eerste gezicht een beperking voor de auto-industrie lijkt te zijn is eigenlijk een geweldige buitenkans.
EnglishIt has been awful to witness how the negotiators in certain groups have taken guidance from the automotive industry.
Het is vreselijk om te zien hoe de onderhandelaars van bepaalde fracties zich door de auto-industrie hebben laten leiden.
EnglishAnd the unleaded automotive fuel that we use is both cheaper and better for the environment than traditional avgas.
De loodvrije benzine die we gebruiken, is zowel goedkoper als beter voor het milieu dan de traditionele vliegtuigbrandstof.
EnglishIt can be given to activities which are not in highly sensitive sectors, such as steel or automotive activities.
Deze steun kan worden gegeven aan activiteiten die niet in zeer gevoelige sectoren liggen, zoals de staal of automobielsector.
EnglishHow long do you think it will take before you can drive home your new wally-badged Shanghai automotive super-efficient car?
Hoe lang denkt u dat het duurt voor u naar huis kunt rijden in uw nieuwe super-efficiënte auto van Shanghai automobielen?
EnglishSadly, it appears that a broad consensus for a strong climate policy is not equal to the automotive industry.
Ik doel hierbij op mobiele airconditioners, stationaire airconditioners en het systeem van gas en energie om het apparaat te laten werken.
EnglishIf we have joined-up policy-making, however, we will have a long-term, sustainable future for automotive manufacture in Europe.
Wanneer we echter een coherent beleid hebben betekent dat een zekere en stabiele toekomst voor de Europese auto-industrie.

Synoniemen (Engels) voor "automotive":

automotive