"automobile" in het Nederlands

EN

"automobile" - vertaling Nederlands

NL
EN

automobile {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. automobilisme
automobile
A group of automobile engineers on their weekends are competing with Toyota.
Een groep auto-ontwikkelaars concurreren in hun weekend met Toyota, juist?
The automobile sector is responsible for over 25 % of petrol emissions.
Auto's zijn verantwoordelijk voor meer dan 25 % van de emissies en uitlaatgassen.
Nobody wants to be deprived of an automobile, but we must tame it.
Niemand wil afstand doen van zijn auto, maar de auto moet worden getemd.

Voorbeeldzinnen voor "automobile" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA group of automobile engineers on their weekends are competing with Toyota.
Een groep auto-ontwikkelaars concurreren in hun weekend met Toyota, juist?
EnglishAnd this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
Dit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
EnglishThe automobile sector is responsible for over 25 % of petrol emissions.
Auto's zijn verantwoordelijk voor meer dan 25 % van de emissies en uitlaatgassen.
EnglishNow, we've made great progress with automobile technology over the last 100 years.
Er is grote vooruitgang geboekt op autotechnologie de laatste 100 jaar.
EnglishPedestrian protection: Commitment by the European automobile industry
Bescherming van voetgangers: verbintenis van de Europese automobielindustrie
EnglishWe did this for the automobile industry; why not do the same for shipbuilding?
Het heeft in de automobielsector gewerkt, waarom zou het dan niet opgaan voor de scheepsbouw?
EnglishIt is not the case that we now need a European automobile policy.
Het is niet zo dat er nu een Europees beleid voor de automobielsector nodig is.
EnglishThat is what Europe needs, not a European automobile industry policy.
Daaraan heeft Europa behoefte, niet aan een Europees beleid voor de automobielsector.
EnglishWe first examined this in relation to other automobile industries.
Daartoe hebben wij eerst een vergelijking met andere bedrijfstakken gemaakt.
EnglishBut the fact remains: the fundamental DNA of the automobile has stayed pretty much the same.
Maar dit blijft een feit: het fundamentele DNA van de auto is niet echt veel veranderd.
EnglishNobody wants to be deprived of an automobile, but we must tame it.
Niemand wil afstand doen van zijn auto, maar de auto moet worden getemd.
EnglishIt's the first radical change in automobile technology in 100 years.
Dat is de eerste radicale verandering in autotechnologie in 100 jaar.
EnglishThe automobile industry has known for years how to make substantial cuts in emissions.
De auto-industrie heeft al jaren de kennis in huis om tot flinke reducties van de uitstoot te komen.
EnglishIn fact, they're so around that you can buy new parts for a Stanley steam automobile.
Sterker nog, ze zijn er nog in die mate dat je nieuwe onderdelen voor een Stanley stoomauto kan kopen.
EnglishLike the automobile industry, the chemical industry has to react to global market changes.
Net als de auto-industrie moet de chemische industrie inspelen op veranderingen op de wereldmarkt.
EnglishI am not inventing this, it is written in the Commission's report on the European automobile industry.
Ik verzin niets, dat staat in het verslag van de Commissie over de Europese auto-industrie.
EnglishThere can be no operating aid to assist the automobile industry.
Er kan geen sprake zijn van bedrijfssteun in de auto-industrie.
EnglishVertical agreements and concerted practices in the automobile industry
Verticale en praktische afspraken in de automobielsector
EnglishLet us take the automobile industry, Mr Jarzembowski.
Laten wij de automobielsector als voorbeeld nemen, mijnheer Jarzembowski.
EnglishLooking at the voluntary agreement with the automobile industry, it just is not good enough.
Als ik nu zie hoe de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie eruitziet, is dat strikt onvoldoende.

Synoniemen (Engels) voor "automobile":

automobile