"autocracy" in het Nederlands

EN

"autocracy" - vertaling Nederlands

EN

autocracy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
They are imposing treasury autocracy upon parliamentary democracy.
Zij willen dat de parlementaire democratie plaatsmaakt voor een schatkist-autocratie.
It is also a country with a long history of autocracy and state terror.
Het is ook een land met een lange geschiedenis van autocratie en staatsterreur.
Ignoring a people's clear statement about the integration process is not democracy, but autocracy.
De duidelijke stem van de bevolking tegen het integratieproces negeren, is geen democratie, maar autocratie.

Voorbeeldzinnen voor "autocracy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is also a country with a long history of autocracy and state terror.
Het is ook een land met een lange geschiedenis van autocratie en staatsterreur.
EnglishThey are imposing treasury autocracy upon parliamentary democracy.
Zij willen dat de parlementaire democratie plaatsmaakt voor een schatkist-autocratie.
EnglishIgnoring a people's clear statement about the integration process is not democracy, but autocracy.
De duidelijke stem van de bevolking tegen het integratieproces negeren, is geen democratie, maar autocratie.
EnglishSince when has an autocracy carried out referenda?
Sinds wanneer houden autocratieën volksraadplegingen?
EnglishIt is, then, all the more dramatic a development that Mr Mahathir's regime is beginning to take on the characteristics of an autocracy.
Des te dramatischer is het om te zien hoe het bewind van de heer Mahathir zich steeds autocratischer begint te gedragen.
EnglishIn my view, the assistance we are discussing this evening is representing the end of a certain era, namely the transition from autocracy to democracy.
Wat mij betreft is de hulp waar wij het nu vanavond over hebben de afsluiting van een bepaalde periode, de afsluiting van de overgang van autocratie naar democratie.
EnglishAll the signs point to the fact that the authority intends to defend its autocracy using its power, and tries to thwart the mass meetings of the opposition.
Al deze signalen wijzen erop dat de machthebbers van plan zijn hun bevoegdheden te gebruiken om de autocratie in stand te houden en om de massale bijeenkomsten van de oppositie te voorkomen.
EnglishAutocracy must have a democratic façade, however, and the very telling words of the President-in-Office of the Council are designed to reconcile the people to the EU's institutions.
De autocratie heeft echter een democratisch gezicht en de sterke taal van de voorzitter van de Raad moet ervoor zorgen dat de burgers zich met de EU-instellingen verzoenen.

Synoniemen (Engels) voor "autocracy":

autocracy
English