"autism" in het Nederlands

EN

"autism" - vertaling Nederlands

NL
NL

"autisme" - vertaling Engels

EN
EN

autism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
Visual integration has been associated with autism by several researchers.
Het integreren van zicht is door een aantal onderzoekers in verband gebracht met autisme.
And the reason we looked at autism is we had the money to do it.
De reden waarom we naar autisme keken was dat we er het geld voor hadden.
"My 12 year-old son has autism and has had a terrible time with math.
"Mijn 12 jaar oude zoon heeft autisme en heeft het heel moeilijk met wiskunde.
NL

autisme {onzijdig}

volume_up
1. geneeskunde
autisme
Het integreren van zicht is door een aantal onderzoekers in verband gebracht met autisme.
Visual integration has been associated with autism by several researchers.
De reden waarom we naar autisme keken was dat we er het geld voor hadden.
And the reason we looked at autism is we had the money to do it.
"Mijn 12 jaar oude zoon heeft autisme en heeft het heel moeilijk met wiskunde.
"My 12 year-old son has autism and has had a terrible time with math.

Voorbeeldzinnen voor "autism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Ik voel me hier wel thuis met al die autistische genen in deze zaal.
English"My 12 year-old son has autism and has had a terrible time with math.
"Mijn 12 jaar oude zoon heeft autisme en heeft het heel moeilijk met wiskunde.
EnglishVisual integration has been associated with autism by several researchers.
Het integreren van zicht is door een aantal onderzoekers in verband gebracht met autisme.
EnglishThere are great things being done there, treating now autism, dementia and other conditions.
Er gebeuren geweldige dingen, die nu autisme, dementie en andere ziekten behandelen.
EnglishSeven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
De zeven jaar oude Justin Senigar kwam naar onze kliniek met de diagnose van zwaar autisme.
EnglishAnd the reason we looked at autism is we had the money to do it.
De reden waarom we naar autisme keken was dat we er het geld voor hadden.
EnglishContrast this with a child with autism playing the same game.
Vergelijk dit met een kind met autisme, dat hetzelfde spel speelt.
EnglishI think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
EnglishCouldn't do it by conventional genetics, but just scanning it we began to find genes for autism.
Het lukte niet met gewone genetica, maar door onze methode begonnen we genen voor autisme te ontdekken.
EnglishWhat you're going to see are video clips of two children -- one neurotypical, one with autism, playing Pong.
Ik ga nu beelden laten zien van twee kinderen, één gewoon kind en één met autisme, die Pong spelen.
EnglishThe clinical implication, it comes from the domain of autism.
EnglishSo the first disease he looked at is autism.
De eerste ziekte waar hij naar keek was autisme.
EnglishNow, if you want to understand autism, animals.
EnglishWe are unable to share their political autism, faced with the feebleness of President Berlusconi’ s conclusions.
Wij kunnen hun politiek autisme niet delen nu wij worden geconfronteerd met de zwakke conclusies van voorzitter Berlusconi.
EnglishNow, so, our autism study is just beginning.
EnglishThis report is symbolic of the widespread autism afflicting the economic and political elite and intelligentsia in Europe.
Dit verslag is tekenend voor het algehele autisme waar de economische en politieke elites en intelligentsia in Europa aan lijden.
EnglishAnd the Wolfram stuff -- I was taking notes and I was writing down all the search words I could use, because I think that's going to go on in my autism lectures.
Wat het interessante idee oplevert dat deze wiskundige patronen misschien in ons hoofd zitten.
EnglishAll these children came to our clinic with a diagnosis of autism, attention deficit disorder, mental retardation, language problems.
Al deze kinderen kwamen naar onze kliniek met een diagnose van autisme, tekort aan aandacht stoornis, mentale achterstand, taalproblemen.
EnglishAutism is a very big continuum that goes from very severe -- the child remains non-verbal -- all the way up to brilliant scientists and engineers.
Autisme is een breed continuüm van zeer ernstig, waarbij het kind non-verbaal is, tot briljante wetenschappers en ingenieurs.
EnglishI would ask you to rule that the group should withdraw that title immediately as it is offensive to people with autism.
Ik vraag u het besluit te nemen dat de fractie in kwestie deze naam onmiddellijk moet wijzigen, aangezien deze naam beledigend is voor autistische mensen.