"authoritarianism" in het Nederlands

EN

"authoritarianism" - vertaling Nederlands

EN

authoritarianism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
authoritarianism
Aren't those just the foundations of xenophobia and authoritarianism and Puritanism?
Zijn ze niet de fundamenten van xenofobie, autoritarisme en puritanisme?
Because terrible atrocities have been committed in our own century, in the name of culture, along with uniformity and authoritarianism.
Omdat tijdens deze eeuw afschuwelijke wreedheden begaan zijn in naam van de cultuur als gevolg van uniformiteit en autoritarisme.
The question of democracy and human rights or authoritarianism is alive in the Mediterranean and will continue to be so in the coming years.
Ook thema's als democratie en mensenrechten en autoritarisme doen er veel stof opwaaien en daar zal voorlopig geen verandering in komen.

Voorbeeldzinnen voor "authoritarianism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe believe that Europe must help Iraq take steps away from authoritarianism.
Wij vinden dat Europa Irak moet helpen zich af te keren van autoritaire praktijken.
EnglishAren't those just the foundations of xenophobia and authoritarianism and Puritanism?
Zijn ze niet de fundamenten van xenofobie, autoritarisme en puritanisme?
EnglishThis says a lot about its authoritarianism and its contempt for people and countries.
Dit zegt genoeg over haar autoritaire houding en haar minachting voor de mensen en de lidstaten.
EnglishNeither does the dialogue intend excessive consensus nor authoritarianism.
Ook zeer uitvoerig overleg en dirigisme zijn uit den boze.
EnglishIt may, on the other hand, represent a step backwards into forms of authoritarianism.
De ontwikkelingen in Zimbabwe kunnen echter ook leiden tot een stap terug in de richting van autoritaire staatsvormen.
EnglishWe are defending democracy and we have had enough of the authoritarianism of orchestra conductors.
Wij staan op de bres voor de democratie en wij hebben genoeg van het eigenmachtig optreden van de dirigenten.
EnglishI have to say that all the signs are that there is a danger of Kazakhstan slipping into authoritarianism.
Ik moet zeggen dat alles erop wijst dat het gevaar dat Kazachstan afglijdt naar een autoritair regime levensgroot aanwezig is.
EnglishThe Right has a problem: it is characterised by authoritarianism, a moralistic approach, and neo-liberalism.
De rechterzijde heeft ook een probleem, namelijk dat zij wordt gekenmerkt door een autoritaire en moralistische opstelling en door het neoliberalisme.
EnglishAt the time of the elections in Belarus, the EU charged Lukashenko with electoral fraud, authoritarianism and corruption.
Na de verkiezingen in Wit-Rusland heeft de EU Loekasjenko ervan beschuldigd dat hij heeft gefraudeerd, en dat hij een corrupte dictator is.
EnglishBecause terrible atrocities have been committed in our own century, in the name of culture, along with uniformity and authoritarianism.
Omdat tijdens deze eeuw afschuwelijke wreedheden begaan zijn in naam van de cultuur als gevolg van uniformiteit en autoritarisme.
EnglishIt is incredible how the West can apply these double standards and be so two-faced, supporting authoritarianism and stifling democracy.
Deze dichotomie, deze schizofrenie van het Westen, dat de autoritaire macht steunt in plaats van de democratie, is onvoorstelbaar.
EnglishRussia must not be allowed to turn the clock back to authoritarianism and abandon its respect for democracy and human rights.
Rusland mag niet de kans krijgen om de klok terug te draaien naar de dictatuur en zijn respect voor democratie en mensenrechten los te laten.
EnglishThe question of democracy and human rights or authoritarianism is alive in the Mediterranean and will continue to be so in the coming years.
Ook thema's als democratie en mensenrechten en autoritarisme doen er veel stof opwaaien en daar zal voorlopig geen verandering in komen.
EnglishThey can result in the different peoples seeking a regime whose authoritarianism is directed against those perceived as being opponents.
Zij kunnen bij de verschillende bevolkingsgroepen leiden tot verlangen naar autoritair bestuur gericht tegen wie men als tegenstanders beschouwt.
EnglishI agree with him, but we would also like to extend this proposal to other aspects directly related to this kind of authoritarianism.
Ik ben het met hem eens, maar we willen dit voorstel graag doortrekken naar andere aspecten die rechtstreeks verband houden met dergelijke autoritaire systemen.
EnglishIt is worth recalling that the regime’ s drift towards authoritarianism got under way when the prime minister’ s name was not Yanukovich, but Yushchenko.
Het regime is er trouwens mee begonnen een steeds autoritairdere koers te varen in de periode toen de minister-president niet Janoekovitsj heette, maar Joesjtsjenko.
EnglishRussia is going through a difficult transition in political terms, with a democracy marked by Boris Yeltsin's presidential authoritarianism.
In politieke termen gesproken maakt Rusland een moeilijke overgangsperiode door, met een democratie die onder meer wordt gekenmerkt door het autoritaire gezag van president Jeltsin.
EnglishOn that day, Europe liberated itself from the spectre of authoritarianism, and that date also heralded the beginning of a Europe aspiring towards peace and social justice.
Op die dag heeft Europa zich bevrijd van het spook van het totalitarisme en werd de aanzet gegeven tot een Europa dat ijvert voor vrede en sociale gelijkheid.
EnglishUnfortunately, the country deteriorated into authoritarianism and the repression of linguistic and religious rights after the election of Lukashenko as president in 1994.
Helaas is Wit-Rusland nadat Loekasjenko in 1994 tot president werd gekozen, afgezakt naar een autoritair systeem waar vrijheid van taal en godsdienst beperkt zijn.

Synoniemen (Engels) voor "authoritarian":

authoritarian