"Austrian" in het Nederlands

EN

"Austrian" - vertaling Nederlands

EN

Austrian {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The Austrian view, however, is that the use of nuclear energy is not an option.
Vanuit Oostenrijks gezichtspunt is kernenergie echter geen optie.
This does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Mijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
The next item is the presentation of the programme of the Austrian Presidency.
Aan de orde is de presentatie van het programma van het Oostenrijks voorzitterschap.

Voorbeeldzinnen voor "Austrian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Mijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
EnglishThe Austrian Federal Government has always given this subject the highest priority.
De Oostenrijkse regering heeft dit onderwerp altijd uiterst belangrijk gevonden.
EnglishWe asked for protection for the entire Austrian region, and that has been accepted.
Wij vroegen om het hele Oostenrijkse gebied te handhaven en dat is overgenomen.
EnglishThe next item is the presentation of the programme of the Austrian Presidency.
Aan de orde is de presentatie van het programma van het Oostenrijks voorzitterschap.
EnglishIf there is one negative side to this six-month term, it is the Austrian question.
De kritische kanttekening bij deze periode is echter de kwestie Oostenrijk.
EnglishAs an Austrian, I have no problem at all with moving forward more rapidly and quickly.
Als Oostenrijkse heb ik er geen enkel probleem mee om sneller te vooruit te gaan.
EnglishI therefore ask our Austrian fellow-Members to be a little more reflective.
Daarom vraag ik onze Oostenrijkse collega's om een beetje meer nadenkendheid.
EnglishHowever, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
Ik wil echter dit zeggen tegen het Oostenrijkse voorzitterschap: het ligt in uw handen.
EnglishIt has been apparent that this has been one of the Austrian Presidency’ s priorities.
Dat was ook duidelijk een van de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap.
EnglishWe are all aware of the skills and the traditions of Austrian diplomacy.
We kennen allemaal de bekwaamheid en de tradities van de Oostenrijkse diplomatie.
EnglishWhat will the Austrian presidency contribute and how will it strengthen this initiative?
Hoe denkt het Oostenrijks voorzitterschap te kunnen bijdragen aan dit initiatief?
EnglishHopefully the Austrian Presidency will now find a solution to this difficult problem.
Hopelijk lost het Oostenrijkse voorzitterschap dit moeilijke probleem nu op.
EnglishA few weeks ago, taxi drivers in Brussels were refusing to take Austrian passengers.
Enkele weken geleden weigerden de Brusselse taxichauffeurs Oostenrijkers mee te nemen.
EnglishFinally, one further request, this time in my capacity as an Austrian member.
Tot slot heb ik nog een verzoek, juist ook als Oostenrijks parlementslid.
EnglishAll bladder cancer patients want to benefit from Austrian knowledge and expertise.
Alle blaaskankerpatiënten willen profiteren van de Oostenrijkse kennis en deskundigheid.
EnglishThe Austrian Presidency is particularly obliged to Parliament for this.
Het Oostenrijkse voorzitterschap is het Parlement hiervoor veel dank verschuldigd.
EnglishThe first is that I think the Austrian Presidency was a very successful one.
Het eerste is dat ik het Oostenrijkse voorzitterschap zeer geslaagd vind.
EnglishIt is interesting, however, that the Austrian Greens have all left the Chamber.
Het is echter wel interessant dat de Oostenrijkse Groenen allemaal de zaal hebben verlaten.
EnglishEven the Austrian Government decided to make good this debt in 2000.
Zelfs de Oostenrijkse regering heeft in 2000 besloten deze schuld te vereffenen.
EnglishHowever, quite frankly, there is something I must say in conclusion to the Austrian Members.
Ik wilde afsluiten met een opmerking aan het adres van de Oostenrijkse collega's.