"austerity measures" in het Nederlands

EN

"austerity measures" - vertaling Nederlands

EN

austerity measures {meervoud}

volume_up
This situation is mainly due to the introduction of flag changes, to austerity measures and to cheaper manpower from third countries.
De oorzaak van deze situatie moet vooral gezocht worden in het uitvlaggen, de bezuinigingsmaatregelen en de goedkope arbeidskrachten uit derde landen.
It surely cannot be that we are, at one and the same time, deciding on packages of austerity measures while spending a third of this House's costs on travel.
Het kan echter niet zo zijn dat wij aan de ene kant besluiten tot bezuinigingsmaatregelen en aan de andere kant een derde van de uitgaven van dit Parlement aan reiskosten besteden.

Voorbeeldzinnen voor "austerity measures" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFraming policy can and must amount to something more than austerity measures.
Politiek kan en mag niet worden gereduceerd tot bezuinigingsplannen.
EnglishThat, too, is something there is no way we can get across to the public at a time of austerity measures and cutbacks in the social budget.
Ook dat kunnen we absoluut niet aan de burgers verkopen in tijden van bezuinigingen en kortingen op de sociale zekerheid.
EnglishIn my experience, workers are always willing to accept austerity measures if these keep their jobs safe in the long term.
Uit ervaring weet ik dat werknemers altijd bereid zijn tot harde maatregelen als in ruil daarvoor hun arbeidsplaatsen op de lange termijn zijn veiliggesteld.
EnglishThis situation is mainly due to the introduction of flag changes, to austerity measures and to cheaper manpower from third countries.
De oorzaak van deze situatie moet vooral gezocht worden in het uitvlaggen, de bezuinigingsmaatregelen en de goedkope arbeidskrachten uit derde landen.
EnglishAt a time when the Union is advocating austerity measures to be imposed for employees and calling for public spending to be rationed, this might sound like a provocation.
Op een moment waarop de Unie oproept tot loonmatiging en beperking van de overheidsuitgaven zou dat natuurlijk een regelrechte provocatie zijn.
EnglishWe have heard it said so often that young people's education, being an investment in the future, is no place for austerity measures.
Wij hebben immers al vaak genoeg gehoord dat de opleiding van jonge mensen in Europa geen onderwerp van bezuinigingen mag worden, maar juist een investering in de toekomst moet zijn.
EnglishIt surely cannot be that we are, at one and the same time, deciding on packages of austerity measures while spending a third of this House's costs on travel.
Het kan echter niet zo zijn dat wij aan de ene kant besluiten tot bezuinigingsmaatregelen en aan de andere kant een derde van de uitgaven van dit Parlement aan reiskosten besteden.

Vergelijkbare vertalingen voor "austerity measures" in Nederlands

measures zelfstandig naamwoord
austerity zelfstandig naamwoord
austerity policy zelfstandig naamwoord
interim measures zelfstandig naamwoord
management measures zelfstandig naamwoord
coercive measures zelfstandig naamwoord