EN

austere {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Want we zijn sober omdat we ambitieus zijn.
Mr President, if the 1997 budget was known as the budget of austerity, then the 1998 budget, while still austere, could be termed the budget of consensus.
Mijnheer de Voorzitter, de begroting voor 1997 hebben we omschreven als een begroting van soberheid; de begroting voor 1998, die ook sober is, zouden we de begroting van de consensus kunnen noemen.

Voorbeeldzinnen voor "austere" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis austere attitude has also typified my approach to the budget.
Deze harde houding is ook mijn instelling jegens de begroting.
EnglishFor the economy, the principle of austere budget management is, after all, of particular importance.
Tenslotte is het beginsel van zuinig begrotingsbeheer toch ook van grote betekenis voor de economie.
EnglishBy pursuing an austere and consistent budgetary policy, inflation and the budgetary deficit have been reduced.
Door een strak en consequent begrotingsbeleid konden de inflatie en het begrotingstekort worden gereduceerd.
EnglishWe are austere because we are ambitious.
EnglishIt is an austere budget under difficult conditions in which, nevertheless, commitments are increased by 2.1 %.
Het is een sobere begroting, in moeilijke tijden tot stand gekomen, en toch is er in die begroting sprake van een groei van 2, 1 %.
EnglishThis means that the budgets of the Member States and local and regional authorities are more austere and more geared to savings than that of the European Union itself.
Dat wil zeggen dat in de begroting van de lid-staten en ook van andere territoriale autoriteiten meer bezuinigingsinspanningen zijn geleverd dan in de begroting van de Europese Unie.
EnglishMr President, if the 1997 budget was known as the budget of austerity, then the 1998 budget, while still austere, could be termed the budget of consensus.
Mijnheer de Voorzitter, de begroting voor 1997 hebben we omschreven als een begroting van soberheid; de begroting voor 1998, die ook sober is, zouden we de begroting van de consensus kunnen noemen.

Synoniemen (Engels) voor "austere":

austere
austerity