"Auschwitz" in het Nederlands

EN

"Auschwitz" - vertaling Nederlands

NL

"Auschwitz" - vertaling Engels

volume_up
Auschwitz {eigenn.}
EN

Auschwitz {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Auschwitz
volume_up
Auschwitz {eigenn.} (Poolse stad)
I had a very important oral amendment to the resolution on Auschwitz.
Ik had een heel belangrijk mondeling amendement op de resolutie over Auschwitz.
Auschwitz was remembered last week in a number of Member States.
Vorige week is in verschillende lidstaten Auschwitz herdacht.
I learned this from a woman who survived Auschwitz, one of the rare survivors.
Ik heb dit geleerd van een vrouw die Auschwitz overleefde, een van de weinige overlevenden.
NL

Auschwitz {eigennaam}

volume_up
1. "Poolse stad", geografie
Auschwitz
Ik had een heel belangrijk mondeling amendement op de resolutie over Auschwitz.
I had a very important oral amendment to the resolution on Auschwitz.
Vorige week is in verschillende lidstaten Auschwitz herdacht.
Auschwitz was remembered last week in a number of Member States.
Ik heb dit geleerd van een vrouw die Auschwitz overleefde, een van de weinige overlevenden.
I learned this from a woman who survived Auschwitz, one of the rare survivors.

Voorbeeldzinnen voor "Auschwitz" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI had a very important oral amendment to the resolution on Auschwitz.
Ik had een heel belangrijk mondeling amendement op de resolutie over Auschwitz.
EnglishI learned this from a woman who survived Auschwitz, one of the rare survivors.
Ik heb dit geleerd van een vrouw die Auschwitz overleefde, een van de weinige overlevenden.
EnglishWe are still left with a God who can do the tsunami and allow Auschwitz.
We blijven nog steeds zitten met een God die een tsunami kan doen en Auschwitz toestaat.
EnglishThe horror of Auschwitz, the that demonstrated the worst that mankind is capable of.
De verschrikking van Auschwitz, de die het slechtste heeft laten zien waartoe de mens in staat is.
EnglishShe said, "I walked out of Auschwitz into life and I made a vow.
Ze zei, "Ik liep weg van Auschwitz het leven in en ik deed een gelofte.
EnglishAuschwitz was remembered last week in a number of Member States.
Vorige week is in verschillende lidstaten Auschwitz herdacht.
EnglishMy grandmother was on a train to Auschwitz, the death camp.
Mijn grootmoeder zat op een trein naar Auschwitz, het dodenkamp.
EnglishAfter the Second World War, we decided that never again would there be an Auschwitz, never again would there be a war.
Na de Tweede Wereldoorlog zeiden wij: ' Nooit meer Auschwitz, nooit meer oorlog?.
EnglishUnder German law it is a crime to deny Auschwitz or to minimise it.
Volgens het Duitse recht is niet alleen het ontkennen maar ook het bagatelliseren van Auschwitz strafbaar.
EnglishShe went to Auschwitz when she was 15 years old, and her brother was eight, and the parents were lost.
Ze ging naar Auschwitz toen ze 15 jaar oud was, haar broer was acht en haar ouders waren verdwenen.
EnglishNobody goes on holiday to Auschwitz or to a gulag.
Gaat er soms iemand op vakantie naar een goelag of naar Auschwitz?
EnglishEurope is showing that it has not forgotten Auschwitz; Europe is coming face to face with the suffering of the past.
Europa laat zien dat Auschwitz niet vergeten is; Europa laat zien dat het een ziel heeft.
EnglishAnd now we learn that preparations are under way, on the actual site of Auschwitz, for the building of a supermarket.
Vandaag horen wij dat men op de plaats van het kamp Auschwitz een supermarkt wil bouwen.
EnglishMadam President, there is a great feeling of moral outrage in this Parliament at what has happened at Auschwitz.
Mevrouw de Voorzitter, dit Parlement is moreel verontwaardigd over wat in Auschwitz is gebeurd.
EnglishIt was an exhibition of pictures of Auschwitz concentration camp, produced by young people.
Dat betrof een tentoonstelling van voorstellingen van het concentratiekamp Auschwitz die jonge mensen hadden gemaakt.
EnglishAuschwitz was at the heart of Europe 60 years ago.
Auschwitz lag in het hart van Europa, zestig jaar geleden.
EnglishMy heart and spirit are in Auschwitz today, with them and all the others, those who did not return.
Vandaag ben ik met mijn hart en mijn hoofd in Auschwitz, bij hen en bij al die anderen, die niet zijn teruggekeerd.
EnglishAnd so when she came out of Auschwitz, she made a vow.
En toen ze uit Auschwitz kwam deed ze een gelofte.
EnglishA week later, the Dutch Prime Minster, Mr Balkenende drew a link between rejection of the Constitution and Auschwitz.
Een week later bracht minister-president Balkenende een neen aan de Grondwet in verband met Auschwitz.
EnglishAuschwitz was the largest of these camps, and it was conceived in order to eliminate the flower of the Polish nation.
Het grootste van deze kampen was Auschwitz, dat werd opgericht om de elite van het Poolse volk te elimineren.