"aura" in het Nederlands

EN

"aura" - vertaling Nederlands

NL
NL

"aura" - vertaling Engels

EN
EN

aura {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I love feeling the aura of a space that has so much history.
Ik houd ervan de aura te voelen van een plek met zoveel historie.
Het Internet heeft de aura van de vooruitgang.
And just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.
Samen vormden dat wijnjaar en dat chateau een aura dat zorgde voor een soort cult-achtige aanhang.
NL

aura {het}

volume_up
Ik houd ervan de aura te voelen van een plek met zoveel historie.
I love feeling the aura of a space that has so much history.
Het Internet heeft de aura van de vooruitgang.
The Internet has the aura of progress.
Samen vormden dat wijnjaar en dat chateau een aura dat zorgde voor een soort cult-achtige aanhang.
And just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.

Voorbeeldzinnen voor "aura" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEven so, the report seems to me to have a rather 'holier-than-thou ' aura to it.
Daarom is het verslag naar mijn mening hier en daar wat schijnheilig.
EnglishI love feeling the aura of a space that has so much history.
Ik houd ervan de aura te voelen van een plek met zoveel historie.
EnglishAnd just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.
Samen vormden dat wijnjaar en dat chateau een aura dat zorgde voor een soort cult-achtige aanhang.
EnglishThe Internet has the aura of progress.
EnglishMr President, in any election held by secret ballot in an Assembly, there is always an element of risk and there is always an aura of suspense.
Mijnheer de Voorzitter, iedere geheime stemming in een parlement houdt bepaalde risico's en een zekere spanning in.
EnglishThe Committee of Independent Experts says that OLAF must be given the necessary resources to put an end to this aura of corruption which brought about the downfall of the former Commission.
Het Comité van Wijzen zegt dat OLAF de nodige middelen moet krijgen om een einde te maken aan het aura van corruptie waardoor de vorige Commissie ten val is gekomen.
EnglishFurthermore, the myth of Fidel Castro and his aura must not deceive us: Mr Castro is now a dictator, and the situation in Cuba is unbearable for the world's democratic conscience.
We mogen ons niet laten misleiden door de aura van Fidel Castro en de mythevorming rond zijn persoon: hij is een dictator geworden en de democratische wereld kan hem niet langer aanvaarden.

Synoniemen (Engels) voor "aura":

aura