EN

aunt {zelfstandig naamwoord}

volume_up
My aunt, an incredibly articulate and brilliant woman, was widowed early.
Mijn tante, een ongelooflijk mondige en briljante vrouw werd vroeg weduwe.
And this is Donna teaching my aunt how to do a Filipino dance.
Dit is Donna die mijn tante een Filipijns dansje leert.
This is my mother and aunt teaching Donna how to ride a bike.
Dit zijn mijn moeder en tante die Donna leren fietsen.

Voorbeeldzinnen voor "aunt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy aunt, an incredibly articulate and brilliant woman, was widowed early.
Mijn tante, een ongelooflijk mondige en briljante vrouw werd vroeg weduwe.
EnglishI taped my aunt singing a song in Russian from the -- you know, could we have it for a second?
Ze zingt een Russisch lied van de -- weet je, kunnen we dat heel even horen?
EnglishI taped my -- my aunt used to swim in the ocean every day of the year until she was about 85.
Mijn tante zwom altijd in de oceaan, het hele jaar door, elke dag tot ze ongeveer 85 was.
EnglishShe lives with her parents, her two brothers and her great-aunt.
Ze woont samen met haar ouders, haar twee broers en haar oudtante.
EnglishDid that say " Grand Central Station " or " my aunt's constipation "?
Zeiden ze nou Centraal Station of Tante Sjaan's Balkon?
EnglishSuddenly I feel like I'm in Aunt Marge's Jell-O mold.
Plotseling is het net alsof ik in tante Marge's puddingmolen ben.
EnglishAnd this is Donna teaching my aunt how to do a Filipino dance.
Dit is Donna die mijn tante een Filipijns dansje leert.
EnglishThis is my mother and aunt teaching Donna how to ride a bike.
Dit zijn mijn moeder en tante die Donna leren fietsen.
EnglishTake care of your brothers and sisters and your Aunt Charlotte.
Zorg voor je broers en zusters en tante Charlotte.
EnglishIf we're not back by sunset, take them to Aunt Charlotte's.
Als we niet terugkomen, ga je naar tante Charlotte.
EnglishA distant cousin of my aunt's nephew twice removed.
Een ver neefje van mijn tantes neefje... je weet wel...
EnglishMy great aunt Agnes, at 91 years of age, is one of them.
Mijn oudtante Agnes, 91 jaar oud, is een van hen.
EnglishAnd then my Aunt Frances dies, and before she died, she tried to pay with Sweet'N Low packets for her bagel.
Dan sterft mijn tante Frances. ~~~ Voor ze stierf, probeerde ze haar bagel te betalen met pakjes Sweet'N Low.
EnglishIs it permissible for an aunt who is insured in Belgium to be cared for in a nursing home near her family in Germany?
Mag een in België verzekerde tante ook in een Duits verpleegtehuis in de buurt van haar familie worden verzorgd?
EnglishSpiderman is raised by his aunt and uncle.
Spiderman wordt opgevoed door zijn oom en tante.
EnglishMoney from my Aunt Anne, who died.
EnglishMr President, my 80-year-old aunt has assured me that she will never buy genetically modified foods in her life.
Mijnheer de Voorzitter, mijn tachtigjarige tante heeft mij verzekerd dat ze nooit van haar leven genetische gemodificeerde voedingsmiddelen zal kopen.
EnglishI've got it, Aunt Connie.
EnglishThey all come up and they're like, "You know, my aunt's sister's babysitter's dog's chicken went to China and adopted a girl."
Ze zoeken me op en zeggen: "Weet je, de kip van de hond van de babysister van de zus van mijn tante ging naar China om een meisje te adopteren."
EnglishLet him drink, aunt.

Synoniemen (Engels) voor "aunt":

aunt
great-aunt
English