"audit work" in het Nederlands

EN

"audit work" - vertaling Nederlands

EN

audit work {meervoud}

volume_up
Why is the Commission in practice gagging Mrs Andreasen when members of the European Parliament have invited her in to make our audit work easier?
Waarom legt de Commissie mevrouw Andreasen het zwijgen op als leden van het Europees Parlement haar vragen onze controlewerkzaamheden te vereenvoudigen?

Voorbeeldzinnen voor "audit work" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWill you be adding that into your audit progress committee's work?
Bent u bereid dit in de taakomschrijving van uw audit-voortgangsraad op te nemen?
EnglishI also welcome compromises around the issue of audit partner rotation and the issue of non-audit work.
Ook compromissen over het rouleren van accountants en het verrichten van niet-controlediensten dragen mijn goedkeuring weg.
EnglishWhy is the Commission in practice gagging Mrs Andreasen when members of the European Parliament have invited her in to make our audit work easier?
Waarom legt de Commissie mevrouw Andreasen het zwijgen op als leden van het Europees Parlement haar vragen onze controlewerkzaamheden te vereenvoudigen?
EnglishWhen the Audit Progress Committee starts work, I am certain that the Commission will be able to be more diligent in following up the Court's reports.
Ik ben er zeker van dat, wanneer het Comité voortgang controle operationeel wordt, de Commissie meer aandacht zal kunnen besteden aan de follow-up van de verslagen van de Rekenkamer.
EnglishIn order to get the necessary staff working on that, the normal, value-formoney audit work has suffered and that needs to be taken into account by this part of the budget authority.
Om daar de nodige mensen aan te kunnen zetten, is het normale, waar-voor-je-geld-auditwerk enigszins in de verdrukking gekomen, en daar moet deze tak van de begrotingsautoriteit begrip voor hebben.

Vergelijkbare vertalingen voor "audit work" in Nederlands

audit zelfstandig naamwoord
work zelfstandig naamwoord
to work werkwoord