"audio recording" in het Nederlands

EN

"audio recording" - vertaling Nederlands

EN

audio recording {zelfstandig naamwoord}

volume_up
audio recording
volume_up
audio-opname {de}

Voorbeeldzinnen voor "audio recording" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.
De DMCA gaat terug op de Thuisopnamewet, die deze bedrijven de stuipen op het lijf jaagde.
EnglishAnd that law was called the Audio Home Recording Act of 1992.
EnglishFirst of all, we invented ways of recording -- first writing, then audio recording and now video recording as well.
Allereerst hebben we manieren van opnemen bedacht - eerst schrijven, daarna geluidsopname en nu ook video-opname.
EnglishWhat the Audio Home Recording Act of 1992 said was, look, if people are taping stuff off the radio and then making mixtapes for their friends, that is not a crime.
De Thuisopnamewet van 1992 stelde: als mensen dingen van de radio opnemen, en dan gemengde tapes voor hun vrienden maken, is dat geen misdaad.

Synoniemen (Engels) voor "audio recording":

audio recording

Vergelijkbare vertalingen voor "audio recording" in Nederlands

audio zelfstandig naamwoord
audio tape zelfstandig naamwoord
tape recording zelfstandig naamwoord
audio book zelfstandig naamwoord