EN

audio {zelfstandig naamwoord}

volume_up
audio (ook: noise, sound)
So the obvious thing for me to talk about today is graphics and audio.
Het is duidelijk dat ik het vandaag vooral over graphics en geluid moet hebben.
There's no audio on this, but you can see the animal's freezing.
Er is geen geluid bij deze video maar je ziet het dier verstijven.
We've mapped them into the audio domain, so they're singing to you.
We hebben ze via geluid in beeld gebracht. ~~~ Ze zingen dus voor je.
So audio is possible to put up, but the rights issues are really pretty thorny.
We kunnen dus audio publiceren, maar de rechtenkwesties blijven netelig.
(Audio) ♫ Right now, it feels like I forgot to turn the light on ♫
(Audio) ♫ Op dit moment voelt het alsof ik het licht ben vergeten aan te doen ♫
(Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...
(Audio) AG: De meeste windturbines bestaan uit grote ...
NL

audio {de}

volume_up
audio (ook: geluid)
We kunnen dus audio publiceren, maar de rechtenkwesties blijven netelig.
So audio is possible to put up, but the rights issues are really pretty thorny.
(Audio) ♫ Op dit moment voelt het alsof ik het licht ben vergeten aan te doen ♫
(Audio) ♫ Right now, it feels like I forgot to turn the light on ♫
(Audio) AG: De meeste windturbines bestaan uit grote ...
(Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...

Voorbeeldzinnen voor "audio" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo audio is possible to put up, but the rights issues are really pretty thorny.
We kunnen dus audio publiceren, maar de rechtenkwesties blijven netelig.
EnglishAmerica only accepts 3 % of audio-visual material from outside of non-US content.
Amerika aanvaardt slechts 3 % audiovisueel materiaal van buitenaf met een niet VS-inhoud.
EnglishSo the obvious thing for me to talk about today is graphics and audio.
Het is duidelijk dat ik het vandaag vooral over graphics en geluid moet hebben.
English(Audio) ♫ Right now, it feels like I forgot to turn the light on ♫
(Audio) ♫ Op dit moment voelt het alsof ik het licht ben vergeten aan te doen ♫
EnglishBut then I went to the site and all of the audio in my site had been silenced.
Maar toen bezocht ik de site en al het geluid was ervan verwijderd.
EnglishAnd then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
En dan ga ik eindigen met nog een voorbeeld. ~~~ Met audio - met geluidsillusies.
EnglishSo they attach the audio file at the bottom of the email so you can listen to double-check.
Ze plakken de audiofile onderaan de email, zodat je kunt luisteren om te controleren.
EnglishAnd the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.
De DMCA gaat terug op de Thuisopnamewet, die deze bedrijven de stuipen op het lijf jaagde.
EnglishThe success of audio-visual production is an important part of the European strategy.
Het succes van de audiovisuele productie is een belangrijk onderdeel van de Europese strategie.
EnglishAnother point concerns audio-visual production and cultural production.
Een ander vraagstuk betreft de audiovisuele en culturele producties.
EnglishAudio-visual services form a relatively small part of the offer.
Audiovisuele diensten vormen een relatief klein onderdeel van het aanbod.
EnglishOur preventative audio-metric testing will be made available under certain circumstances.
Onder bepaalde omstandigheden wordt ons preventief audiometrisch onderzoek beschikbaar gesteld.
EnglishWe've mapped them into the audio domain, so they're singing to you.
We hebben ze via geluid in beeld gebracht. ~~~ Ze zingen dus voor je.
EnglishThe menu on television or mobile phones should have an audio alternative.
Het menu van televisietoestellen en mobiele telefoons moet ook op het gehoor kunnen worden bediend.
EnglishWe've got woofers, tweeters, the newest in audio and compact discs.
We hebben woofers, tweeters, de modernste audio en compact discs.
EnglishThere's no audio on this, but you can see the animal's freezing.
Er is geen geluid bij deze video maar je ziet het dier verstijven.
EnglishAnd what was interesting about it is the obvious choice for me to talk about was graphics and audio.
Wat het interessant maakte is de duidelijke keuze voor mij om over graphics en geluid te praten.
EnglishAnd I asked my audience, I said, "Listen to this piece of audio.
En ik vroeg mijn publiek: "Luister naar dit audiomateriaal.
EnglishWe share written things, we share images, we share audio, we share video.
We delen geschreven dingen, beelden, audio, video.
EnglishAnd what happened was I was sent this piece of audio and had no idea who generated the audio.
Dit gebeurde er: ik kreeg een geluidsfragment toegestuurd en ik had er geen idee van wie het had gemaakt.

Synoniemen (Engels) voor "audio":

audio