"audacious" in het Nederlands

EN

"audacious" - vertaling Nederlands

EN

audacious {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I believe that his kind of experience is vital and that we need some kind of audacious political gesture very quickly if we are not to see the whole thing fall down around our ears.
Ik geloof dat dit soort ervaring van essentieel belang is en dat wij heel snel een of ander stoutmoedig politiek gebaar nodig hebben als we niet willen dat de boel in ons gezicht ontploft.
Milosevic is audacious, but the West is too timid, and incapable of putting an end to his activities.
De heer Milosevic is vermetel, maar het Westen is te angstig en niet in staat om een einde te maken aan zijn drijverijen.

Voorbeeldzinnen voor "audacious" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
De Commissie moet inderdaad lef en moed tonen, wat vandaag niet het geval is.
EnglishSo really this is a story about the audacious plans of young people with these dreams.
Dus in feite is dit een verhaal over de roekeloze plannen van jonge mensen met deze dromen.
EnglishIn 1962, Buckminster Fuller presented the particularly audacious proposal for the Geoscope.
In 1952, presenteerde Buckminster Fuller een bijzonder uitdagend voorstel aan Geoscope.
EnglishAnd the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
Washington Post-verslaggever Gene Weingarten besloot hem te strikken voor een gewaagd experiment.
EnglishMr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
In de Raad heeft de heer Solana een onversaagde poging gewaagd zich te laten kronen tot prins der duisternis.
EnglishI would ask you to be firmer, more incisive and more audacious in your dealings with the Council.
Ik verzoek u tegen de Raad daadkrachtiger en kritischer op te treden en meer lef aan de dag te leggen.
EnglishBut audacious is what has happened many times before in history.
EnglishMilosevic is audacious, but the West is too timid, and incapable of putting an end to his activities.
De heer Milosevic is vermetel, maar het Westen is te angstig en niet in staat om een einde te maken aan zijn drijverijen.
EnglishSo, comrades, friends, fellow Members, I would like to take my leave of you by saying that I truly expect you to be ambitious and audacious.
Waarde kameraden, waarde vrienden, beste collega's, wat ik, nu ik u verlaat, van u verwacht, is ambitie en durf.
EnglishThat is why, instead of falling into line with the terms laid down for it to become a member, it has become even more audacious.
Daarom peinst Turkije er ook niet over om aan de voorwaarden voor lidmaatschap te voldoen en wordt het alleen nog maar brutaler.
EnglishSo that is audacious, you say.
EnglishThey remain within the system, without changing the need to review the system for the next reform and take even more audacious action.
U blijft in het systeem, dus is het noodzakelijk om dit maatregelenpakket voor de volgende hervorming nog eens te herzien en grotere stappen te zetten.
EnglishThat might now sound rather audacious coming from an American, but it was the former US President who said it, and he did sign the Kyoto Protocol.
Uit de mond van een Amerikaan klinkt dat wellicht wat arrogant, maar het waren de woorden van de voormalige Amerikaanse president en hij heeft het Protocol van Kyoto immers ondertekend.
EnglishI believe that his kind of experience is vital and that we need some kind of audacious political gesture very quickly if we are not to see the whole thing fall down around our ears.
Ik geloof dat dit soort ervaring van essentieel belang is en dat wij heel snel een of ander stoutmoedig politiek gebaar nodig hebben als we niet willen dat de boel in ons gezicht ontploft.