"Au" in het Nederlands

EN

"Au" - vertaling Nederlands

NL
NL
NL
NL

"au" - vertaling Engels

EN
EN
EN
EN
EN

Au {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde
Au
volume_up
au {znw.} (scheikundig element goud)
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
And I am there with the three million in the streets of Port-au-Prince.
En ik ben daar met drie miljoen mensen in de straten van Port-au-Prince.
As I said in my press conference today it is an au revoir, not a 'goodbye '.
Zoals ik tijdens mijn persconferentie van vandaag heb gezegd gaat het om een au revoir en geen vaarwel.
NL

au {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "scheikundig element goud", scheikunde
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
En ik ben daar met drie miljoen mensen in de straten van Port-au-Prince.
And I am there with the three million in the streets of Port-au-Prince.
Zoals ik tijdens mijn persconferentie van vandaag heb gezegd gaat het om een au revoir en geen vaarwel.
As I said in my press conference today it is an au revoir, not a 'goodbye '.

Voorbeeldzinnen voor "Au" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMore staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
EnglishAnd I am there with the three million in the streets of Port-au-Prince.
En ik ben daar met drie miljoen mensen in de straten van Port-au-Prince.
EnglishAs I said in my press conference today it is an au revoir, not a 'goodbye '.
Zoals ik tijdens mijn persconferentie van vandaag heb gezegd gaat het om een au revoir en geen vaarwel.
EnglishThe AU monitoring staff is supported by a protection force of 305, made up of Rwandan and Nigerian troops.
De AU-waarnemers worden beschermd door 305 Rwandese en Nigeriaanse manschappen.
EnglishWe say today 'au revoir ' with a vote of thanks and our best wishes for the future.
We zeggen vandaag u201Cau revoiru201D met een stemming van dankbaarheid en onze beste wensen voor de toekomst.
EnglishI remember standing on the roof of the Ministry of Justice in downtown Port-au-Prince.
Ik herinner me nog dat ik op het dak stond van het Ministerie van Justitie in het centrum van Port-au-Prince.
EnglishOn street sides all over Port-au-Prince, entrepreneurs sprung up offering mobile phone charging stations.
Op de straten van Port-au-Prince, doken ondernemers op met oplaadstations voor mobiele telefoons.
EnglishThere is a Council of Europe Convention on au pairs but very few countries have signed.
Er bestaat een verdrag van de Raad van Europa over au pairs, maar slechts weinige landen hebben dat al ondertekend.
EnglishI should like to dwell in particular on two terms: articulation between family and work and parité au quotidien.
Ik wil met name stil staan bij het woord articulation tussen gezins- en beroepsleven en het begrip parité au quotidien.
EnglishAs the report says, it is important that the AU is the legitimate political and mandated institution at this stage.
Zoals het verslag zegt, is het belangrijk dat de AU de legitieme politieke en gemandateerde instelling is in dit stadium.
EnglishThe map of Port au-Prince at the end of 2009 was not all it could be, not as good as the map of California.
De kaart van Port au-Prince aan het einde van 2009 was niet helemaal wat het zou kunnen zijn, niet zo goed als de kaart van Californië.
EnglishWe're focusing now on Port-au-Prince.
EnglishIn three months, or even earlier, the UN force must be ready to deploy, because the AU will start to pull out.
Over drie maanden en wellicht zelfs nog eerder dient de troepenmacht van de VN inzetbaar te zijn omdat de AU zich dan zal terugtrekken.
EnglishThat is 500 times the power of the 7.0 that hit Port-au-Prince -- 500 times the power, yet only under a thousand casualties.
Dat is 500 keer krachtiger dan de 7,0 die Port-au-Prince trof - 500 keer de kracht, maar minder dan duizend slachtoffers.
EnglishThe Commission is ready to contribute to meeting the challenges in Darfur, together with the AU and its partners.
De Commissie is bereid de uitdagingen in verband met de situatie in Darfur aan te gaan, samen met de Afrikaanse Unie en haar partners.
EnglishI must confess that I am not really au fait with the details of the systematic procedure for eliminating antipersonnel mines.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo thuis ben in de details van de systematiek van het opruimen van anti-personeelsmijnen.
EnglishI urge that the AU and the EU act today to bring a semblance of justice to the people of Zimbabwe.
Ik verzoek de AU en de EU met klem vandaag nog actie te ondernemen om de bevolking van Zimbabwe in ieder geval enige vorm van gerechtigheid te garanderen.
EnglishHow will the Commission support efforts to build the kind of coherence that will be necessary now between NEPAD and the AU's strategy?
Hoe denkt de Commissie de samenhang te creëren die nu nodig is tussen het NEPAD en de strategie van de Afrikaanse Unie?
EnglishDepending on how these plans are further elaborated, the EU will consider supporting an enhanced AU mission in Darfur.
Dit plan wordt nader uitgewerkt en uitgaande daarvan zal de EU overwegen of zij steun zal geven aan een versterkte AU-missie in Darfur.
EnglishTrafficking in women for sexual exploitation concerns prostitution by force, and au pair, marriage and employment agencies.
Vrouwenhandel voor seksuele exploitatie gaat over gedwongen prostitutie, het gaat ook over au-pairmeisjes, huwelijks- en arbeidsbureaus.

Synoniemen (Engels) voor "Au":

Au
au courant